Kadra

Imię i Nazwisko

Przedmiot

Wychowawstwo

Zuzanna Matuszewska

Dyrektor

 

Magdalena Wójcik

Dorota Mucha

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

„Maluchy”

5-latki, 6-latki

Kinga Kowalik-Cichecka

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Beata Kowalczyk

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II

Monika Stępień

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa III

Jolanta Hadrian

Magdalena Ogłaza

Matematyka

Matematyka, Informatyka, Zajęcia komputerowe, Technika, Zajęcia techniczne, Fizyka

Klasa IV

Klasa V

 

Anna Langner

J. polski

Klasa VI i VII

Anita Walczak

Przyroda, Biologia, Chemia, Geografia

Klasa VIII

Lucjan Imiołczyk

Historia, Wychowanie do życia w rodzinie, Wiedza o społeczeństwie

 

Ewelina Hadrian

J. angielski

 

Robert Ledwoń

Muzyka, Plastyka

 

Ks. Krzysztof Krulik

Religia klasy

 

Danuta Sitek

J. niemiecki

 

Michał Wręczycki

Anna Mucha

Rafał Lisiecki

Wychowanie fizyczne     

Edukacja dla bezpieczeństwa

Doradztwo zawodowe