Kadra

Imię i Nazwisko

Przedmiot

Wychowawstwo

Zuzanna Matuszewska

Dyrektor

 

Dorota Mucha

Edukacja przedszkolna

„Maluchy” i Klasa „0”

Monika Stępień

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Kinga Kowalik-Cichecka

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II

Beata Kowalczyk

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa III

Agnieszka Widera

J.polski IV-VI

Historia i społeczeństwo IV-VI

Klasa IV i V

Anita Walczak

Przyroda IV-VI

Klasa VI

Aneta Garasz

J.angielski(oddział przedszkolny, kl. I - III, kl. IV – VI)

 

Jolanta Hadrian

Matematyka kl. IV – VI

 

ks. Krzysztof Krulik

Religia  (oddział przedszkolny, kl. I – VI)

 

Robert Ledwoń

Muzyka kl. IV –VI

Plastyka kl. IV – VI

 

Janusz Trzepizur

Zajęcia techniczne kl. IV-VI

Zajęcia komputerowe kl. IV-VI

 

Michał Wręczycki

Wych-fiz.  kl. I – VI

 

Edyta Matuszczak

Wychowanie do życia w rodzinie kl. V-VI