Owoce w szkole

Nasza szkoła drugi rok uczestniczy w programie „Owoce w szkole”.

 

Cele programu:

trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe, podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci –

oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać: 

- wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym,

- wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą  

   m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych, 

- spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

 

Grupa docelowa

W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I–III szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

 

Produkty w programie

Dzieciom udostępniane są następujące produkty:

- świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

- świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),

- soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.

 

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Przy wyborze produktów, które dzieci będą otrzymywały w ramach programu, starano się zapewnić jak największy udział świeżych owoców i warzyw oraz produktów regionalnych, a także jak najwyższą jakość i zdrowotność produktów

oraz ich różnorodność.

W danym roku szkolnym program realizowany jest w dwóch okresach obejmujących poszczególne semestry.

Owoce i warzywa udostępniane są dzieciom w ciągu 9 dowolnie wybranych tygodni w ramach danego semestru. W tym okresie dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw 2, 3 lub 4 razy w tygodniu –

w zależności od łącznej liczby dzieci biorących udział w programie w całym kraju.