Szklanka mleka

Nasza szkoła trzeci rok uczestniczy w programie „Szklanka mleka”.

Programem dopłat popularnie zwanym „Szklanką mleka” administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

 

Cele programu „Szklanka mleka”

- zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i jego przetworów,

- promowanie zasad zdrowego odżywiania,

- kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych,

- edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów.

 

Realizacja w/w celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:

- wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży,

- wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą  

   m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,

- spadkowi spożycia mleka i jego przetworów wśród dzieci i młodzieży