Szkoła czystych rąk

W ramach upowszechniania świadomości na temat zagrożeń wynikających z braku nawyków higienicznych u dzieci w województwie śląskim ruszyła pilotażowa edycja akcji "Szkoła czystych rąk" skierowana do dzieci, ich opiekunów oraz nauczycieli młodszych klas szkół podstawowych (I - III). Proponowane działania o charakterze informacyjno - edukacyjnym mają zapobiegać szerzeniu się chorób przenoszonych drogą brudnych rąk poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci.

Działania edukacyjne będą realizowane w 71 szkołach podstawowych woj. śląskiego, w tym również w naszej szkole.

 Alina Szkopiak

Galeria