4.jpg
Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Statut szkoły z dnia 25.04.2022

Pobierz załącznik:

Statut szkoły - 10 września 2021r.

Pobierz załącznik:

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022

Regulamin Dziennika Elektronicznego

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz załącznik:

Statut Szkoły - 22 listopada 2020r.

W załączniku.

Pobierz załącznik:

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu rok szkolny 2020/2021

 

Pobierz załącznik:

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Cisiu obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców

Pobierz załącznik:

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CISIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Pobierz załącznik: