4.jpg
Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu rok szkolny 2020/2021

 

Pobierz załącznik:

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Cisiu obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców

Pobierz załącznik:

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CISIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Pobierz załącznik:

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu z dnia 26 lutego 2020 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CISIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Pobierz załącznik:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CISIU

Pobierz załącznik:

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz załącznik: