4.jpg
Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CISIU

Pobierz załącznik:

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz załącznik:

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu na rok szkolny 2019/2020

Regulamin prowadzenia monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu

Pobierz załącznik:

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Pobierz załącznik:

Szkolny regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Pobierz załącznik:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu - rekrutacja

Wniosek o przyjęcie dziecka z obwodu do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka z obwodu do klasy I - rekrutacja

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 3 - rekrutacja

Pobierz załącznik: