Akcja „Posadź swoje drzewko”

W dniu 10 czerwca została przeprowadzona akcja „Posadź swoje drzewko”.                       

Nasza  szkoła uczestniczy w akcji po raz szósty. Kontynuując zagospodarowanie terenu wokół szkoły posadziliśmy 74 sztuki roślin powiększając klomby i uzupełniając pojedyncze nasadzenia. W pracę zostali zaangażowani uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły. Wyzwanie jakie podjęliśmy pozwoliło  stworzyć zalążek arboretum na naszym terenie. Dzieci uczęszczające do naszej szkoły zyskały możliwość odbywania lekcji  na łonie natury w pobliżu budynku szkoły, co podniosło niewątpliwie walory estetyczne oraz edukacyjne naszej placówki.Dofinansowanie nasadzeń otrzymaliśmy80% wartości zakupionego materiału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 20 % pokryliśmy ze środków własnych.

Cieszymy się, że teren wokół szkoły z roku na rok pięknieje.