4.jpg

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

 27 VI  uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Szczególnie ważny był ten moment dla uczniów klasy szóstej, którzy kończąc naukę w naszej szkole, wkroczyli śmiało w nowy etap swojego życia.

Uroczystość rozpoczęła się po przemówieniu pani dyrektor oraz wręczeniu świadectw ,  dyplomów oraz nagród  książkowych dla najlepszych uczniów naszej szkoły. Nagrodzeni zostali także uczniowie za 100-procentową frekwencję oraz ci, którzy najczęściej odwiedzali bibliotekę  szkolną.

Klasa szósta przygotowała program słowno-muzyczny, którym pożegnała się z panią dyrektor, nauczycielami, pracownikami obsługi  i uczniami. Po części artystycznej zostały wręczone upominki uczniom klasy szóstej.


Uroczystość została zakończona przemówieniem pani dyrektor, która podziękowała uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za całoroczną pracę oraz życzyła miłego wypoczynku.

Anita Walczak