4.jpg

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię. W Polsce początek obchodów to rok 1990. W tym roku w naszej szkole obchody Dnia Ziemi były zorganizowane pod hasłem Dobre rady na odpady”. Głównym celem akademii było rozpowszechnienie wiedzy w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Uczniowie klasy IV oraz uczeń klasy V zaprezentowali inscenizację słowno - muzyczną na temat segregacji, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Integralną częścią obchodów Dnia Ziemi był także ogłoszony wcześniej konkurs plastyczny pod hasłem „Moje rady na odpady” dla uczniów klas 0-II oraz IV-VI. Nagrodami w konkursie były książki ufundowane przez szkolne koło PCK.

Temat tegorocznych obchodów Dnia Ziemi dotyczył problemu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ponieważ nasza szkoła bierze czynny udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Do tej pory były zorganizowane 3 zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W akcji tej zaangażowali się uczniowie naszej szkoły, rodzice oraz mieszkańcy Cisia. Za każdy zebrany zużyty sprzęt szkoła otrzymała kupony, które następnie zostały przeliczone na punkty (1827 punktów). W ten sposób punkty można wymienić na bezpłatne pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal. Tak też się stało - za uzbierane punkty uczniowie naszej szkoły dostali profesjonalny mikroskop biologiczny wraz z zestawem 30 preparatów roślinnych.

Wszystkim, którzy brali udział w zbiórkach serdecznie dziękujemy!!!

 Anita Walczak