AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 30.09.2015r. uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwanie i wraz        z wychowawcami ruszyli sprzątać Świat.  Dobrze przygotowani, tzn. zaopatrzeni w rękawiczki, worki oraz odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji, ruszyli spod szkoły o godzinie 10.00.

Klasa I zajęła się sprzątaniem terenu wokół szkoły, klasy II i III terenem koło leśniczówki, a klasy V i VI sprzątały las od ulicy Cisiańskiej w Blachowni do ulicy Wręczyckiej. Worki pełne śmieci pozostawiane były w widocznych miejscach.

Akcja zakończyła się około godziny 12.30 z poczuciem dobrze wykonanej pracy, bardzo potrzebnej środowisku. Towarzyszyła nam nadzieja, że kolejna akcja będzie mniej obfita w porzucone śmieci w miejscach, które powinny cieszyć oko swoim naturalnym pięknem, a nie szpecić brzydotą porozrzucanych odpadów.

Chcieliśmy rozbudzić współodpowiedzialność za jakość otaczającego nas środowiska, dając wszystkim możliwość odpowiedzialnego wyboru.

                                                                                                           Jolanta Hadrian