Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

W dniu 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Było to szczególnie ważne wydarzenie dla uczniów klasy szóstej, którzy zakończyli naukę w szkole podstawowej. Absolwenci pożegnali się z wszystkimi fragmentem wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego :

                       ,,Jutro popłyniemy daleko,
                            Jeszcze dalej niż te obłoki,
                            Pokłonimy się nowym brzegom,
                            Odkryjemy nowe zatoki.”

Na sali gimnastycznej zebrali się rodzice, uczniowie klasy VI, ich młodsi koledzy i koleżanki, a także dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego było okazją do przypomnienia o sukcesach uczniów. Pani dyrektor Zuzanna Matuszewska wręczyła nagrody książkowe i dyplomy za wybitne osiągnięcia w nauce. Najlepsi uczniowie otrzymali również stypendia. Ponadto wręczono nagrody za wzorową frekwencję oraz wysokie wyniki w czytelnictwie. Były też dyplomy oraz nagrody dla uczestników konkursów: ortograficznego, czytelniczego oraz matematycznego.

 Dyrekcja szkoły wręczyła listy gratulacyjne rodzicom, których dzieci osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce oraz podziękowania dla rodziców, którzy szczególnie zasłużyli się dla naszej placówki.

Inspektor ds. Oświaty p. Olga Kacprzak w imieniu pani Burmistrz Blachowni wręczyła nauczycielom i pracownikom szkoły podziękowania za udział w I Marszu na Pola Nadziei w Blachowni oraz za przygotowanie uczniów do udziału w Dniach Blachowni.

Bohaterami uroczystości byli jednak nasi szóstoklasiści, którzy zachowywali się tego dnia z niezwykłą powagą. Odebrali świadectwa z rąk pani dyrektor, która podziękowała rodzicom za lata wspólnej pracy, a uczniom życzyła sukcesów w dalszej edukacji.

Po części oficjalnej nasi absolwenci przedstawili - przygotowany pod kierunkiem pani Jolanty Hadrian – program słowno – muzyczny. Uczniowie klasy VI wraz z uczennicami z klasy V przypomnieli swój pierwszy krok w podróży, która prowadzi ich w dorosłe życie, czyli beztroskie lata spędzone w szkole podstawowej. Nie zabrakło przy tym wzruszających słów o wdzięczności, przemijaniu, upływie czasu i ulotności chwil.

W międzyczasie absolwenci wręczali kwiaty nauczycielom , pracownikom szkoły, zaproszonym gościom oraz rodzicom w ,,podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę                    i serce”.

Na koniec uczniowie klasy V ciepło pożegnali starszych kolegów opuszczających mury naszej szkoły, udzielając im cennych rad i wskazówek na przyszłość oraz wręczając upominki.

Prezenty wręczyli także uczniowie klas młodszych, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie.

Ostatnim punktem uroczystości było słowo pożegnalne wychowawczyni, pani Jolanty Hadrian, która z wielkim wzruszeniem żegnała wychowanków, życząc im wielu pięknych i radosnych chwil w nowej szkole. Podziękowała również rodzicom uczniów za owocną współpracę.

Uroczystość zakończył poczęstunek dla pracowników szkoły i zaproszonych gości.

Absolwentami naszej placówki w roku szkolnym 2015/2016 są:

 

1.      Mateusz Gołdyn

2.      Jan Kacprzak

3.      Julia Lisiecka

4.      Julia Grochowina

 

Wszystkim szóstoklasistom gratulujemy ukończenia szkoły podstawowej i życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji oraz powodzenia w dalszej edukacji!

 

 

                                                                                          Jolanta Hadrian