Konkurs #OSEWyzwanie

 

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie #OSEWyzwanie. Konkurs zakończył się sukcesem placówki, a uczniowie zyskali nową mobilną pracownię multimedialną. Laptopy już trafiły do szkoły!!!

 

Do konkursu #OSEWyzwanie zorganizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Konkurs był adresowany do wszystkich szkół z miejscowości, które mają do 50 tysięcy mieszkańców. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród. W województwie śląskim nagrodę otrzymało 69 placówek oświatowych. Wśród nich znalazła się nasza szkoła.
Zadaniem uczestników było przesłanie pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła”, wykonanej w dowolnej technice. Dodatkowo warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Przy ocenie pracy plastycznej jury powołane przez NASK oceniało zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność ujęcia tematu, poprawność wykonania, estetykę oraz kompozycję pracy.

 

Nagroda o łącznej wartości 64 000 zł w minionym tygodniu trafiła do naszej szkoły. Otrzymaliśmy 16 laptopów i szafę do przechowywania sprzętu.

 

Dzięki temu szkoła będzie mogła prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.