4.jpg

Dn. 8 kwietnia 2013 roku przeprowadzono eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom"

10 kwietnia 2013 roku w OSP Blachowni odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom" na szczeblu miejskim.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990.

Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2013 roku odbyły się podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. "Elektroodpady - proste zasady".

Czytaj więcej...

Z przyjemnością pragnę podzielić się informacją, że nasza szkoła po raz kolejny otrzymała certyfikat. Tym razem jest to certyfikat w ramach projektu systemowego PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej
i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego nr WND – POKL.09.04.00-24-001/11
Projekt był realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej...

Jak wiadomo ruch odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju duchowym i emocjonalnym dzieci. Pomaga  w odreagowaniu napięć, poprawia zdrowie fizyczne, pozwala także dobrze poznać siebie, rozwija motorykę, poczucie przynależności do grupy, orientację w przestrzeni, koordynację ruchów, wytrwałość, zdolność koncentracji i szybkość reagowania. Dzieciaki mają możliwość  odkrywania własnych umiejętności. Zajęcia ruchowe wpływają nie tylko na prężność ciała, podnoszą sprawność umysłu, a także wyrabiają wolę w zdobywaniu zamierzonego celu.

Czytaj więcej...

Od 21 marca mamy kalendarzową wiosnę, tylko niestety to co widać za oknami w ogóle jaj nie przypomina. "Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata" - klasa "0" podjęła więc wyzwanie odnalezienia pierwszych zwiastunów wiosny i sprawdzenia czy rzeczywiście się do nas wybiera. Chociaż wszędzie jest nadal biało, to mogliśmy usłyszeć pierwsze śpiewy ptaków, znaleźć kilka stokrotek oraz zobaczyć dwa bociany, które powróciły już z ciepłych krajów. Zaobserwowaliśmy również nieśmiało wschodzącą zieloną trawkę. Dzieci z dużym zaangażowaniem wcieliły się w rolę uważnych obserwatorów przyrody. Niestety podczas spaceru zaczął padać wiosenny deszczyk, który zmusił nas do powrotu do szkoły. Mamy jednak nadzieję, że wiosna nadejdzie lada dzień. Z niecierpliwością CZEKAMY!!!

 

Kinga Kowalik-Cichecka

Czytaj więcej...