4.jpg


Dnia 21 maja 2013 roku o godz 10.00 nasi ucziowie uczestniczyli w nowatorskim projekie "Internetowy Teatr TVP dla szkół". Telewizja Polska zaprosiła nas na spektakl "Królowa Śniiegu" jedną z najsłynniejszych bajek świata H.Ch.Andersena, ukazującą walkę dobra ze złem. Przedstawienie przeniósł na scenę Tomasz Konin, dyrektor Teatru im.J.Kochanowskiego w Oplolu. Na scenie spektaklu występują: Kornelia Angowska, Cecylia Jacewska-Caban, Beata Wnęk-Malec, Łukasz Schmidt i Bartosz Dziedzic. Za instalację teatralną odpowiada Tomasz Konina, a za kostiumy Halina Fleger

Czytaj więcej...

W dniu 13.05.2013r. moi wychowankowie (klasa VI) wyjechali na wycieczkę do Oświęcimia i Wadowic. Wyjazd zorganizowałam wraz z księdzem proboszczem Tomaszem Draganem. Naszym kierowcą oraz przewodnikiem po Wadowicach był ksiądz Grzegorz Płaneta. Termin wyjazdu był szczególny, ponieważ w tym dniu mijała dokładnie 32 rocznica zamachu na Jana Pawła II.

Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Birkenau i Auschwitz w Oświęcimiu. Ogrom obszaru, prymitywne baraki więźniarskie, ruiny innych obiektów lub pozostałości po nich, kilometry obozowego ogrodzenia i dróg oraz tory kolejowe i wagon, w pełni oddają to, czego nie da się wyrazić słowami.  

Czytaj więcej...

Klasa III wzięła udział w ogólnopolskim programie EKSTRAKLASA. Hasło
programowe było zwrócone do nauczycieli uczących trzecioklasistów a
brzmiało ono tak: Twoim sukcesem będzie sukces Twoich uczniów. Trudno
było się z tym stwierdzeniem nie zgodzić ,więc przystąpiłam wraz z
uczniami do programu.

Czytaj więcej...

W  dniu  25 kwietnia  uczniowie  naszej  szkoły uczęszczający na
zajęcia  pozalekcyjne w  ramach Szkolnego  Kółka  Sportowego rozegrali
mecz piłki nożnej z uczniami ze  szkoły Podstawowej w  Kulejach.

Czytaj więcej...

W czasach, w których żyjemy, rozwój cywilizacji i stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa na drogach, zmusza nas dorosłych do podjęcia konkretnych działań zapobiegawczych. Dlatego my dorośli mamy obowiązek działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. W tym działaniu określona jest rola, miejsce i funkcja dla nauczyciela, który zna przepisy ruchu drogowego oraz jego reguły i zasady.

Czytaj więcej...