Realizacja lekcji projektowej MY HOUSE. Klasa I wykonała makietę domu, mebli i podwórka. Celem lekcji było praktyczne utrwalenie słownictwa z zakresu Mój dom i meble.
Czytaj więcej...
Lekcja praktycznego wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach codziennych - CRAZY SANDWICH. Każdy uczeń miał za zadanie samodzielnie przygotować kanapkę. Podczas przygotowywania obowiązywała zasada posługiwania się wyłącznie językiem angielskim. Następnie dzieci przedstawiały - nazywały składniki swojej kanapki. Uczniowie spisali się wzorowo.
Czytaj więcej...
W dniu 10 kwietnia o godzinie 15:00 odbył się projekt profilaktyczny dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Cisiu połączony z koncertem hip-hopowym pod nazwą „Nie Zmarnuj Swojego Życia”. Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych — może zmarnować swoje życie. Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, „dopalacze”, chcąc zaim­ponować rówieśnikom. Dostrze­ga­jąc te prob­lemy, z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, raperów Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał wyjątkowy…
Czytaj więcej...
Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Cisiu uczestniczą w zajęciach w ramach Uniwersytetu Młodzieżowego na Politechnice Częstochowskiej. W dniu 11 kwietnia temat wykładu brzmiał „Fizyka wokół nas – pokaz eksperymentów fizycznych”. Po spotkaniu uczniowie brali udział w laboratoriach. W czasie tych zajęć pogłębili swoją wiedzę z zakresu fizyki, obserwując doświadczenia. Jednym z punktów był również 'Bieg w kasku' organizowany w ramach akcji 'Dziewczyny na politechniki'. Wystartował sprzed auli wydziału zarządzania. Ponad setka uczestników - także mężczyźni - do przebiegnięcia…
Czytaj więcej...
Przypominamy o jutrzejszym zebraniu Rady Rodziców o godzinie 18.00 :)
Czytaj więcej...