4.jpg

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CISIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Proszę o zapoznanie się z kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej w Cisiu na rok szkolny 2021/2022, w zakładce rekrutacja znajdują się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego .