4.jpg

Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju 21 maja

 

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju

 

Tegoroczne hasło „An open worldbegins with an open world”

 

Boimy się tego, czego nie znamy, dlatego należy zachęcaćdzieci i młodzież do poznawania innych kultur i zwyczajów, języków i wierzeń. Uczniowie naszej szkoły skorzystali z tej możliwości. Na lekcji zdalnej języka angielskiego klasa 6,7 i 8  obejrzała ciekawy materiał audiowizualny udostępniony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach na temat eksperymentalnych badań DNA na skutek którego nawiązała się dyskusja na temat pochodzenia ludzi, tolerancji i różnic kulturowych. Ponadto klasa 5 podczas lekcji w szkole miała okazję wysłuchać naszej native speaker Emily Bugajski oraz Oli Knapczyk, która uczęszczała do przedszkola w Wielkiej Brytanii. Emily w bardzo prosty, lecz obrazowy sposób wprowadziła nas w świat multikulturowych klas w kanadyjskich szkołach i przedszkolach. Dzieci z ciekawością oglądały zdjęcia klas/grup do których uczęszczała Emily. Następnie Ola zaprezentowała klasie swoje zdjęcia z brytyjskiego przedszkola i przeczytała nam swój autorski wiersz w języku angielskim, który został zamieszczony/ wydany w tomiku wierszy dziecięcych.