4.jpg

Lekcja: Enter

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu: „Lekcja: Enter”. Nauczyciele wzięli udział w 32-godzinnym cyklu szkoleń, które miały na celu pokazać korzyści wynikające z wykorzystywania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania. Ułatwieniem w przeprowadzaniu lekcji z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych są ekrany multimedialne, w które od pewnego czasu jest wyposażona nasza szkoła. 14 czerwca uczniowie kl. II wzięli udział w lekcji pokazowej z udziałem pani dyrektor. Tematem zajęć było powtórzenie wiadomości o częściach mowy. Uczniowie m.in: oglądali film edukacyjny oraz grali w „Gramatyczne koło fortuny”. Ciekawym zadaniem było układanie wieży z kubeczków, zgodnie ze schematem podanych części mowy. Przyjemnym zakończeniem była zabawa w „Gramatyczny McDonald’s”.