4.jpg

Uroczystość nadania imienia szkole

5 listopada 2021r. był jednym z najważniejszych dni w historii naszej szkoły. Odbyła się wówczas uroczystość nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu. Społeczność szkolna najpierw wzięła udział w Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa seniora Antoniego Długosza, gdzie nastąpiło poświęcenie i przekazanie sztandaru. Biskup w czasie uroczystości wielokrotnie podkreślał jak wyjątkową osobą była Maria Skłodowska-Curie
i gratulował wyboru. Po uroczystej Mszy Św. zabrała głos Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty z Częstochowy p. Alicja Janowska, która w swoim przemówieniu podkreśliła zasługi patronki dla nauki, a także jej niezwykłą determinację i pracowitość, które czynią ze Skłodowskiej-Curie znakomity wzór do naśladowania.

Następnie wszyscy zebrani, w uroczystym pochodzie udali się do szkoły.
W sali gimnastycznej pani dyrektor Anita Walczak przywitała zebranych gości, dziękując za przybycie i uczestnictwo w wielkim święcie placówki. Pani dyrektor w swoim przemówieniu przybliżyła nam postać patronki. Podkreślone zostały jej zasługi dla nauki, ale także wyjątkowa wytrwałość, pracowitość i wiara we własne marzenia. Wszystkie te cechy czynią z niej piękny wzór do naśladowania dla dzieci i młodzieży. Następnie obejrzeliśmy ciekawe przedstawienie
w wykonaniu uczniów, w którym przedstawiony został cały życiorys Marii Skłodowskiej-Curie.

Uroczyste nadanie imienia nastąpiło poprzez odczytanie uchwały przez prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie p. Marcina Mazura i wręczenie Aktu Nadania pani dyrektor.

Przyjęcie sztandaru wiąże się z ceremonią wbijania pamiątkowych gwoździ.

Dokonali tego: Burmistrz Blachowni – p. Sylwia Szymańska, radny
z miejscowości Cisie- p. Tadeusz Borek, przedstawicielka Rady Rodziców- p. Bożena Szurgot, przedstawiciel OSP w Cisiu- p. Daniel Hadrian, przedstawiciel Poseł na Sejm p. Lidii Burzyńskiej-p. Marcin Kolasa oraz p. dyrektor Anita Walczak.

Sztandar stanie się symbolem tożsamości szkolnej oraz towarzyszyć nam będzie podczas ważnych świąt i wydarzeń związanych z życiem placówki.

Pod koniec uroczystej akademii uczniowie zaśpiewali hymn szkoły, który specjalnie na tę okazję skomponował nauczyciel muzyki p. Robert Ledwoń. Była to naprawdę piękna i wzruszająca uroczystość, która na pewno na długo zostanie w naszej pamięci.

Na zakończenie głos zabierali zaproszeni goście, którzy podkreślali wyjątkowość tego wydarzenia i dziękowali społeczności szkolnej za tak wspaniałe przygotowanie uroczystości.