4.jpg

Regulamin konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej pt. „Myśląc Ojczyzna…”

Regulamin konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej
pt. „Myśląc Ojczyzna…”
 
w ramach realizowanego projektu
„Cisie – Nasza Mała Ojczyzna – Wczoraj, Dziś i Jutro” 
 
Organizator:  Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu
Cele konkursu: 
   - poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich;
   - rozwijanie zainteresowań literackich;
   - poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka;
   - kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności
      recytatorskich;
   - kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
   - poszerzanie znajomości faktów historycznych;
   - upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
   - zainteresowanie poezją;
   - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 
Termin konkursu: 11 listopada 2017r.
 
Miejsce: OSP w Cisiu
 
      Uczestnicy:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Cisiu, jej absolwentów i mieszkańców wsi Cisie.
2. Każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce patriotycznej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut (komisja zastrzega sobie możliwość przerwania dłuższego występu);  możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem;
 
Kryteria oceny:
 Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
-  interpretacja tekstu,
-  kultura słowa,
-  ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).
 
 Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do dnia 06.11.2017r.  do organizatora konkursu.
 
      Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystości.
 
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.
 
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu,
      tel. +34 3270 536; dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Agnieszka     
      Widera, tel. 600812449