4.jpg

Warsztaty Kulinarne „Ziemniak”

Warsztaty Kulinarne

„Ziemniak 

 

W dniu 6 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Cisiu odbyły się warsztaty kulinarne, których tematem  były potrawy z ziemniaka. Warsztaty odbyły się przy udziale i pomocy uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Częstochowie .Uczniów wspierali opiekunowie w osobach : p. mgr Beaty Hałubek i p. mgr Doroty Surman. Dzięki dużemu zaangażowaniu  uczniowie naszej szkoły poznali  „historię ziemniaka”, rodzaje  potraw ziemniaczanych oraz  wiele ciekawostek o tym warzywie. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów był pokaz Savoir vivre przy stole. Uczniowie klasy kelnerskiej zaprezentowali profesjonalne nakrycie stołu, rodzaje zastaw i sztućców oraz sposoby układania serwetek. Ciekawostką był także krótki pokaz noszenia naczyń. Kolejnym punktem było przygotowywanie potraw. Podzieleni na zespoły, wspólnie z uczniami ZSG, przystąpiliśmy ochoczo do działania. I tak najmłodsi wykonywali kręcone i „ ciasteczkowe” frytki, starsi tarli ziemniaki na pyszne placki oraz gruszki ziemniaczane oraz wykonywali smaczne  dipy ( maczanki- sosy).Uświetnieniem całości była wspólna konsumpcja wykonanych potraw. Dzięki tym zajęciom mogliśmy uzyskać różne umiejętności kulinarne, przyjrzeć się z bliska obróbce cieplnej ziemniaka, poznać zasady dobrego zachowania przy stole oraz nabyć umiejętności eleganckiego nakrywania do stołu i jego ozdabiania. Mamy nadzieję, że w przyszłości powtórzymy tego rodzaju zajęcia.