4.jpg

Uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I

W dniu 20 października 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I pod hasłem „Nadszedł czas ślubowania”. Uroczystość rozpoczęła p. dyr. Zuzanna Matuszewska, która powitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Następnie uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod okiem p. Anity Walczak zaprezentowali krótki program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyli kwiaty. W następnej części dzieci z klasy pierwszej  przedstawiły z kolegami z klas starszych krótki program artystyczny, po którym złożyły  uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania na ucznia dokonała p. dyrektor szkoły, po którym zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz książeczki SKO. Następnie uczniowie klasy pierwszej przyjęli mnóstwo życzeń i prezentów przygotowanych przez kolegów ze wszystkich klas, a także od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, Rady Rodziców,  panią sołtys Joannę Hepner, panią Burmistrz Sylwię Szymańską oraz Samorządu Uczniowskiego. Rodzice wręczyli dzieciom Rogi obfitości, które zostały przyjęte bardzo entuzjastycznie. Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i miło spędzili czas przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

                                                                                                                          

Beata Kowalczyk