4.jpg

Międzypowiatowy Turniej Zdrowia

Tegoroczny Międzypowiatowy Turniej Zdrowia odbył się pod hasłem: „ Depresja – porozmawiajmy o niej . Do naszej szkoły zagościły drużyny z SP nr 1 z Blachowni, SP nr 3 z Blachowni, SP z Łojek, SP z Węglowic, SP z Borowego i z SP Kulej.
Zawodnicy poszczególnych szkół zmagali się w różnych ciekawych konkurencjach. Były to: trzy konkurencje teoretyczne i trzy sportowe, w których uczestnicy wykazali się zarówno wiedzą, jak i dużą sprawnością fizyczną. Podczas wykonywania poszczególnych zadań wszystkie drużyny były gorąco dopingowane przez publiczność.
W oczekiwaniu na ostateczny werdykt jury, można było usłyszeć piosenki o zdrowiu w wykonaniu uczennicy klasy VII  Dagmary Brzeziny oraz obejrzeć skecz kabaretowy na temat zdrowego odżywiania pt: „Brzuch w ruch” w wykonaniu uczniów z klasy V.


Ostateczna klasyfikacja drużyn to:
I miejsceSP nr. 1 w Blachowni,
II miejsce SP  w Kulejach
III miejsceSP w Cisiu


IV miejsceSP w Łojkach

V miejsce -  SP w Węglowicach

VI miejsce - SP nr.3 w Blachowni

VII miejsce -  SP w Borowem
Integralną częścią naszego Turnieju Zdrowia był konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych klas I-III i IV- VII  pod hasłem:
Jedzenie na zdrowie i pozytywne myślenie!

Uczniowie wykonali bardzo ciekawe plakaty, wykorzystując różne techniki. Wszystkie prace zostały ocenione przez  niezależne jury w dn. 28.11.2017 r. Protokół  został odczytany  podczas Turnieju.
W kategorii klas I-III :

I miejsce – Milena Jabłońska kl.1 SP w Bieżeniu

II miejsce – Dawid Kabziński  kl. II SP w Bieżeniu

III miejsce – Kacper Garbala kl. III SP w Cisiu

 

Wyróżnienie: Roksana Prkitna  kl. I SP w Bieżeniu,  Julia Nowińska  kl. III SP w Cisiu, Paweł Słowik SP w Cisiu

W kategorii IV –VI

I miejsce – Amelia Syrek kl.VII SP w Borowem  

II miejsce -  Oliwia Ujma kl. V SP w Blachowni nr.1

III miejsce-  Marta Fajer  kl. VI  SP w Blachowni nr.1

 

Wyróżnienie: Adam Mrugacz  kl. VI SP w Kulejach, Kinga Malarecka  kl. IV SP w Cisiu, Aleksandra Szajer kl. VI SP w Kulejach


Wszyscy zwycięzcy i uczestnicy z poszczególnych szkół zostali obdarowani nagrodami w postaci książek. Upominki otrzymały również szkoły biorące udział w Turnieju. Sponsorami tegorocznego Turnieju był Urz
ąd Miejski w Blachowni oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

Anita Walczak

Michał Wręczycki