4.jpg

Konkurs plastyczny

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CISIU

 ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W KONURSIE PLASTYCZNYM


„ŻOŁNIERZ POLSKI – WALKA O WSCHODNIĄ GRANICĘ PAŃSTWA 1920”

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

       

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

Termin do: 30.10.2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu, ul. Cisiańska 49, 42-290 Blachownia.

tel. 34/327 05 36

 

ADRESACI KONKURSU

Uczniowie i absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu.

 

CELE KONKURSU:

Popularyzacja historii i plastyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Podkreślenie znaczenia uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Rozpowszechnienie zainteresowania historią kraju.

Rozwijanie zdolności plastycznych.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie oraz absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu (format A3 lub A4, przy użyciu suchych pasteli, kredek, mazaków lub farb) ukazującego trud polskiego żołnierza walczącego w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku o wschodnią granicę państwa.

 

Konkurs adresowany jest do TRZECH grup wiekowych:

 

1 grupa  KLASY I-IV

2 grupa  KLASY V-VIII

3 grupa  ABSOLWENCI - PSP w Cisiu

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej  i przesłanie jej lub osobiste dostarczenie wraz z pracą plastyczną na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu, ul. Cisiańska 49, 42-290 Blachownia w terminie do 30.10.2018 roku.

 

Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie dwie prace plastyczne.

 

Plakaty niezgodne z tematyką konkursu oraz wykonane w innym formacie nie będą oceniane !!!

 

 

 

 

 

 

 

OCENA PRAC:

 

Zgłoszone do konkursu PLAKATY ocenia komisja powołana przez organizatorów. Zadaniem komisji sędziowskiej jest wyłonienie najciekawszych prac plastycznych „plakatów” w danej grupie wiekowej. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna.

 

 

UWAGI DODATKOWE:

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni w czasie uroczystego apelu, który odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu w dniu 11.11.2018 roku.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu na specjalnie przygotowanej wystawie.

 

 

 

 

Uwaga Karta Zgłoszeniowa -w załączniku