4.jpg

Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie

7 grudnia 2018r. uczniowie klas I-V odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Częstochowie. Dzieci z klas I-III wzięły udział w warsztatach „Kto tworzy książkę? O zawodach związanych z książką”. Były to zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz preorientacji zawodowej. Uczniowie w czasie zajęć poznawali różne zawody związane z procesem powstawania książek oraz pracą w instytucjach zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów. Największą atrakcją dla uczniów było to, że sami mogli wcielić się w przedstawicieli poszczególnych zawodów.

 

Natomiast uczniowie klasy z IV i V uczestniczyli w warsztatach „Jestem innowacyjnym pisarzem- tworzę interaktywną powieść”. Były to zajęcia komputerowe z wykorzystaniem aplikacji Story Jumper, a ich celem było kształcenie kreatywności uczniów w obszarze edukacji polonistycznej i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Po warsztatach panie bibliotekarki oprowadziły naszą grupę po Bibliotece i ciekawie opowiadały o jej funkcjonowaniu. Był to bardzo pouczający wyjazd.