4.jpg

Lekcja przyrody na żywo – PŁAZY

W naszej szkole  08 stycznia2019 r  odbyła się niecodzienna lekcja przyrody na żywo – PŁAZY. Zajęcia były prowadzone przez panią biolog  z Agencji Impresaryjno-Artystycznej "Klaps-Art" z Krakowa. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć ciekawe gatunki płazów tj.: rzekotki, drzewołazy, ropuchę agę, traszki, salamandrę oraz żaby, pochodzących z  różnych rejonów świata np. Ameryki Południowej, Australii czy Azji.

Dzięki tej lekcji dzieci poznały budowę i czynności życiowe tych fascynujących zwierząt. Duża ilość zadawanych pytań świadczyła o tym, że zajęcia wszystkich bardzo zainteresowały.