4.jpg

Aktywna tablica

      W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział w programie AKTYWNA TABLICA, w ramach którego otrzymaliśmy dwie tablice interaktywne wraz z rzutnikami oraz dwa laptopy.

     Tablice interaktywne, są wykorzystywane na różnych przedmiotach, co uatrakcyjnia uczniom zajęcia. Tablice wykorzystywane są do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowanych przez nauczycieli i uczniów prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako forma utrwalania już zdobytej wiedzy i umiejętności. 

    W ramach programu nauczyciele naszej szkoły zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, a z drugiej strony otrzymają narzędzie do codziennej pracy w szkole.