4.jpg

Wycieczka historyczna w ramach projektu - Cisie Nasza Mała Ojczyzna - „historia dnia wczorajszego”.

Wycieczka historyczna w ramach projektu - Cisie Nasza Mała Ojczyzna - „historia dnia wczorajszego”.

 

W dniu 20 października 2018 r. odbyła się wycieczka do fortyfikacji tam zalewowych na terenie gminy Bobrowniki.

Ścieżka historyczna śladami budowli fortecznych obszaru warownego „Śląsk” przebiega na terenie gminy Bobrowniki przez dwie miejscowości – Dobieszowice (Wesoła) i Wymysłów  z możliwością przedłużenia na południe do punktu oporu wzgórze 310 „Bobrowniki” i na północ do punktu oporu wzgórze 307 „Niezdara”. 

Mieliśmy okazję na żywo obserwować schrony, które zostały wybudowano w latach 1937 – 1939. Wielkie wrażenie zrobiła na zwiedzających izba muzealna – schron bojowy nr 52. Jest to ciężki schron bojowy wybudowany w 1937 roku. W ścianach bocznych są strzelnice dla ckm-ów.            W ściśnie czołowej jest osadzona kopuła pancerna dla broni maszynowej. Oprócz izb bojowych obiekt zawiera maszynownię oraz izbę odpoczynku załogi. Załoga liczyła około 16 żołnierzy.

Zwiedzając schron mieliśmy okazję przenieść się w czasy okupacji...

Na zakończenie zasiedliśmy przy wspólnym ognisku.