4.jpg

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Informujemy, że w wyniku zakończonej rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020, wszystkie złożone podania zostały rozpatrzone pozytywnie.

Lista dzieci zakwalifikowanych znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola.