4.jpg

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 20 września uczniowie wraz z nauczycielami szkoły uczestniczyli w akcji sprzątania świata. Temat tegorocznej edycji
to „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”. Wyposażeni w worki i rękawiczki  ruszyliśmy do walki o czysty teren. Wszyscy uczniowie pracowali solidnie i z wielkim zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.