4.jpg

Konkurs czytania w klasie III

W dniu 22 października  w  klasie  trzeciej odbył się konkurs głośnego czytania. Na te wydarzenie uczniowie zaprosili p. dyr. szkoły Anitę Walczak , p. Annę Langner- nauczyciela języka polskiego oraz p. Dorotę Muchę- szkolnego logopedę. Zaproszeni  również zostali najmłodsi uczniowie szkoły, dzieci z oddziału przedszkolnego . Na ten dzień uczniowie klasy trzeciej przygotowali jeden z rozdziałów książki pt. „ Gang Słodziaków” autorstwa  Renaty Piątkowskiej. Nie bez przyczyny akurat tę książkę, bowiem uczniowie klasy uczestniczą w drugiej  ogólnopolskiej akcji czytelniczej prowadzonej przez sieć sklepów Biedronka. Do konkursu przystąpiło pięciu uczniów: Mikołaj, Marcel, Wiktoria, Paweł i Natalia. Powołana komisja miała za zadanie ocenić technikę czytania poszczególnych uczniów klasy. Wszyscy uczniowie pięknie odczytali swoje fragmenty stosując znaki interpunkcyjne oraz odpowiednio modulując głos. Jednak zasadą konkursu było wyłonienie spośród wszystkich uczestników jednego najlepiej czytającego. Komisja zdecydowała, ze pierwsze miejsce należy się Natalii Walczak, która otrzymała w nagrodę piękną książkę. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodki upominek. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu uczniowie będą chętnie czytać książki oraz różną literaturę aby poszerzać swoje wiadomości oraz zakres słownictwa. Bardzo gratuluję wszystkim uczestnikom.

Beata Kowalczyk