4.jpg

Szkolne Koło Wolontariatu

Koniec pierwszego semestru zbliża się wielkimi krokami, nadchodzi więc czas podsumowań:)

Szkolne Koło Wolontariatu zostało „powołane do życia” przez Radę Pedagogiczną na początku roku szkolnego. Głównym celem jego działalności jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Chociaż członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może zostać w dowolnym momencie każdy uczeń z klas od IV do VIII, to dotychczas w pracę Koła zaangażowali się uczniowie kl. VII i VIII, którzy często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.
Przez te kilka miesięcy zorganizowaliśmy na terenie naszej szkoły trzy zbiórki charytatywne:

1. zbiórka pluszaków dla Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi;
2. zbiórka artykułów szkolnych, papierniczych oraz żywności z długim terminem przydatności dla Polaków mieszkających na Kresach. Zbiórka ta corocznie organizowana jest przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy;
3. zbiórka żywności oraz środków czystości w ramach akcji „Szlachetna Paczka” dla rodziny pani Ani z okolic Lublińca.
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu- Anna Langner