4.jpg

PODZIĘKOWANIE

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...

wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić”.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Cisiu składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, za organizację Zabawy Karnawałowej dla dorosłych, która odbyła się w dniu 08 lutego 2020 r.

 

Szczególne słowa podziękowania kieruje w stronę Przewodniczącej Rady Rodziców p. Renacie Kowasz  oraz wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się w organizację zabawy.

Pozyskane fundusze w całości wzbogacą konto Rady Rodziców, a tym samym zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów naszej szkoły.

 

Bez Państwa pomocy organizacja imprezy na takim poziomie byłaby niemożliwa. Wspólne spotkania sprzyjają integracji wśród rodziców, są również okazją do zaplanowania kolejnych przedsięwzięć dla naszych dzieci. Bardzo się cieszę, że zainteresowanie rodziców pomocą i zaangażowaniem w życie społeczne szkoły jest coraz większe.

 

Razem możemy więcej!!!

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Szkoły Anita Walczak