4.jpg

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Drodzy rodzice i uczniowie!

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, mającym na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia koronawirusem Covid-19 i rozpowszechniania się  u ludzi, przypominam, że uczniowie:
• powinni zostać w domu,
• powinni unikać miejsc publicznych, gdzie są skupiska ludzi,
• powinni wystrzegać się komunikacji publicznej,
• nie powinni spotykać z rówieśnikami.
Proszę o poważne potraktowanie tych zaleceń.

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa do dnia 10-04-2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno– wychowawcze prowadzone na terenie szkoły. Od 25-03-2020 r. MEN wprowadza nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość, oceniania i klasyfikowania uczniów obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

Zaistniała sytuacja jest niezwykle trudna i wprowadza do wielu rodzin dezorganizację, lęk i wiele wątpliwości. Często jest to niepokój nie tylko o sytuację edukacyjną dziecka, ale także o zdrowie własne i rodziny.
Pragnę wyjaśnić, że nauczyciele Szkoły Podstawowej w Cisiu robią wszystko, aby w czasach kryzysu udzielić wsparcia edukacyjnego oraz emocjonalnego uczniom.
Cały czas pracujemy nad stworzeniem jak najlepszego kontaktu z uczniami na odległość.
Już wykorzystujemy następujące rozwiązania:
• strona internetowa szkoły,
• mailing do rodziców, uczniów a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży poprzez komunikatory społecznościowe.
Mając na uwadze konieczność wypełnienia obowiązku nauczania on-line nałożoną przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę rozmaite trudności, z którymi będą borykać się Państwo i dzieci (kłopoty ze sprzętem, różne sytuacje rodzinne itp.)
W nawiązaniu do ww. działań nauczyciele będą udzielali odpowiedzi rodzicom poprzez emaile, portal społecznościowy w godzinach swojej pracy.
Podchodzimy do nauczania zdalnego spokojnie i z wyrozumiałością.  naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Państwa.
Dziękujemy Państwu za cenne uwagi. Postaramy się usystematyzować czas i ilość prac wysyłanych do uczniów przestrzegając zasad higieny pracy, tak aby uczniowie mieli czas na odpoczynek.
Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę w tym jak trudnym czasie dla nas wszystkich.

 

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły Anita Walczak