4.jpg

Konkurs "Zostań przyjacielem pszczół"

Od 3 marca 2014 roku do 17 kwietnia 2014 roku nasza szkoła będzie uczestniczyć w akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej roli owadów pszczołowatych dla całego środowiska (człowieka, roślin, zwierząt) oraz powiązań w ekosystemie i prostych rozwiązań wpływających na liczebność pszczołowatych w Polsce. Uczestnicy konkursu, którzy zostaną Laureatami otrzymają nagrody główne lub wyróżnienia. Strona internetowa: www.pomagamypszczolom.pl.

Anita Walczak