Międzypowiatowy Turniej Zdrowia

W tym roku Międzypowiatowy Turniej Zdrowia odbył się pod hasłem: „Z cukrzycą na ty, nie daj się”!. Do naszej szkoły zagościły drużyny z SP nr. 1 z Blachowni, SP nr. 3 z Blachowni, SP z Łojek, SP z Bieżenia, SP z Węglowic  i z SP Kulej.
Zawodnicy poszczególnych szkół zmagali się w różnych ciekawych konkurencjach.

Były to: trzy konkurencje teoretyczne i trzy sportowe, w których uczestnicy wykazali się zarówno wiedzą, jak i dużą sprawnością fizyczną. Podczas wykonywania poszczególnych zadań wszystkie drużyny były gorąco dopingowane przez publiczność.
W oczekiwaniu na ostateczny werdykt jury, można było obejrzeć przedstawienie na temat zdrowego odżywiania w wykonaniu uczniów klasy IV-VI.


Ostateczna klasyfikacja drużyn to:
I miejsceSP z Cisia,
II miejsce SP  nr. 1 z Blachowni
III miejsceSP z Węglowic
IV miejsceSP z Kulej

V miejsce -  SP nr. 3 z Blachowni

VI miejsce - SP z Bieżenia i SP z Łojek


Integralną częścią Turnieju Zdrowia był konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych klas I-III i IV- VI pod hasłem: „Z cukrzycą na ty, nie daj się”!. Uczniowie wykonali bardzo ciekawe plakaty, wykorzystując różne techniki. Wszystkie prace zostały ocenione przez niezależne jury w dn. 29.11.2016 r. Protokół  został odczytany  podczas Turnieju.


W kategorii klas I-III :

I miejsce – Patrycja jarząbek kl. III SP nr.1 w Blachowni

II miejsce – Maja Górska kl. III SP w Cisiu

III miejsce – Amelia Puchała kl. II  SP  w Węglowicach

 

Wyróżnienie: Wiktoria Musiałczyk kl. III SPnr.1  w Blachowni,

                         Karolina Bryła kl. III SPSK w Bieżeniu   

W kategorii IV –VI:

I miejsce – Wiktoria Sikorska  kl. IV SP nr.1 w Blachowni

II miejsce-  Dominik Mrugacz SP  kl. V SP w Kulejach

III miejsce Weronika Kwiecień  kl. VI SP w Łojkach

 

Wyróżnienie: Dawid Brondel kl. IV SP w Cisiu,

                         Anna Bagińska  SP w Węglowicach
Wszyscy zwycięzcy i uczestnicy z poszczególnych szkół zostali obdarowani nagrodami w postaci książek. Upominki otrzymały również szkoły biorące udział w Turnieju.

 

Sponsorami tegorocznego Turnieju byli:

Burmistrz Blachowni, Nadleśnictwo Herby oraz Nadleśnictwo Koszęcin.

 

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Anita Walczak

 

Michał Wręczycki