Magdalena Ogłaza

Magdalena Ogłaza

W dniu 08.02.2018 r. w naszej szkole odbył się Międzypowiatowy Turniej Tenisa Stołowego Chłopców pod patronatem księdza proboszcza Krzysztofa Krulika. W zawodach udział brało 18 reprezentantów z 6 szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni, Szkoła Podstawowa nr 3 w Blachowni, Szkoła Podstawowa w Łojkach, Szkoła Podstawowa w Kulejach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżeniu oraz Gospodarze Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu.

Klasyfikacja Turnieju

       1miejsce - Borek Wiktor SP Łojki

       2 miejsce – - Fronczak Przemysław SP Łojki

       3 miejsce - Jelonek Marcel – PSP Cisie

       4 miejsce – Drynda Jakub – SP Kuleje

       5 miejsce- – Zawadzki Błażej SP Cisie

       6 miejsce – Centkowski Szymon – SP Kuleje

       7miejsce – Mękarski Jakub SP nr 1 w Blachowni

       8miejsce – Nowiński Patryk – PSP w Cisiu

       9miejsce – Krzywoń Piotr – SP nr.3 w Blachowni

       10 miejsce - Kulej Kacper – SP Kuleje

       11 miejsce- Kołodziejczyk Anna – SP Łojki

       12 miejsce – Karwala Bartosz – PSP Bieżeń

       13 miejsce - Biernacki Kacper - PSP Bieżeń

       14 miejsce - Grzelak Szymon – PSP Bieżeń

       15 miejsce – Nitecki Jakub – SP nr 1 w Blachowni

       16  miejsce – Giszterowicz Dominik SP nr.3 w Blachowni

       17 miejsce - Osuchowski Przemysław – SP nr.1 w Blachowni

       18 miejsce - Panasiński Piotr SP nr.3 w Blachowni 

Na zakończenie Turnieju zawodnicy z miejsc I-III otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale oraz sportowe zegarki smart-watch. Każda ze szkół biorących udział w turnieju otrzymała piłkę do piłki siatkowej.

 

Nagrody oraz poczęstunek zostały ufundowane przez naszego proboszcza ks. Krzysztofa Krulika.

W załączniku znajduje się baza pytań do Szkolnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej :)

Na przełomie stycznia i lutego uczniowie klasy III uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w ramach akcji „Nie dla czadu” organizowanej przez Państwową Straż Pożarną. Zostaliśmy zaopatrzeni w specjalne materiały edukacyjne, które mogliśmy wykorzystać na lekcjach. Dzieci dowiedziały się dlaczego czad  jest tak bardzo niebezpieczny i dlaczego jest nazywany cichym zabójcą. Mówiliśmy także o tym jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla oraz jak pomóc poszkodowanej osobie. Zwieńczeniem akcji było spotkanie z przedstawicielem PSP w Częstochowie panem Pawłem Gronkiewiczem, który zachęcał uczniów do zaopatrzenia domów w czujki, które mogą uratować życie i zdrowie. Pan dowódca przeprowadził także z uczniami pogadankę o bezpieczeństwie, a następnie wręczył każdemu dyplom za udział w akcji. 

 

 

Wycieczka historyczna w ramach projektu - Cisie Nasza Mała Ojczyzna - „historia dnia wczorajszego”.

 

W dniu 20 października 2018 r. odbyła się wycieczka do fortyfikacji tam zalewowych na terenie gminy Bobrowniki.

Ścieżka historyczna śladami budowli fortecznych obszaru warownego „Śląsk” przebiega na terenie gminy Bobrowniki przez dwie miejscowości – Dobieszowice (Wesoła) i Wymysłów  z możliwością przedłużenia na południe do punktu oporu wzgórze 310 „Bobrowniki” i na północ do punktu oporu wzgórze 307 „Niezdara”. 

Mieliśmy okazję na żywo obserwować schrony, które zostały wybudowano w latach 1937 – 1939. Wielkie wrażenie zrobiła na zwiedzających izba muzealna – schron bojowy nr 52. Jest to ciężki schron bojowy wybudowany w 1937 roku. W ścianach bocznych są strzelnice dla ckm-ów.            W ściśnie czołowej jest osadzona kopuła pancerna dla broni maszynowej. Oprócz izb bojowych obiekt zawiera maszynownię oraz izbę odpoczynku załogi. Załoga liczyła około 16 żołnierzy.

Zwiedzając schron mieliśmy okazję przenieść się w czasy okupacji...

Na zakończenie zasiedliśmy przy wspólnym ognisku. 

Dnia  11.01.2019r. w  naszej  placówce  doszło  do ciekawego spotkania siatkarskiego.   Reprezentacja  nauczycieli   zagrała towarzyskie   spotkanie  z  reprezentacją  uczniów. W  czasie  meczu  mogliśmy zobaczyć  wiele ciekawych zagrań ostatecznie  to  nauczyciele  okazali się  lepsi wygrywając  cały mecz  3:1, lecz  to nie wynik  był najważniejszy w  tym dniu.  Po meczu  drużyny  podziękowały się  za  wspólną  zabawę , każdy uczestnik otrzymał słodki upominek.

Drużynę nauczycieli  reprezentowali:   Lucjan Imiołczyk, Robert Ledwoń, Beata Kowalczyk, Dorota Mucha, Walczak Anita ,Magdalena Wasela, Michał Wręczycki.

      W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział w programie AKTYWNA TABLICA, w ramach którego otrzymaliśmy dwie tablice interaktywne wraz z rzutnikami oraz dwa laptopy.

     Tablice interaktywne, są wykorzystywane na różnych przedmiotach, co uatrakcyjnia uczniom zajęcia. Tablice wykorzystywane są do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowanych przez nauczycieli i uczniów prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako forma utrwalania już zdobytej wiedzy i umiejętności. 

    W ramach programu nauczyciele naszej szkoły zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, a z drugiej strony otrzymają narzędzie do codziennej pracy w szkole.

                        Grupa „Zaelektryzowani” z Lublina w naszej szkole!

 

Nietypową lekcję chemii poprowadzili 22 stycznia 2019 r. przesympatyczni „Zaelektryzowani”. Była to jedna z tych lekcji, na którą uczniowie czekają z utęsknieniem i którą bardzo długo wspominają.

„Zaelektryzowani” wiedzą, że najlepszym sposobem na naukę jest działanie, dlatego do asystowania podczas wykonywanych doświadczeń zapraszali chętnych uczniów.

W pokazie uczestniczyli wszyscy uczniowie (z klas I – VIII). Uśmiechy, okrzyki zdziwienia, śmiech oraz zaciekawienie i skupienie towarzyszyły wszystkim dzieciom oraz nauczycielom. Głównym tematem było powietrze.

Wierzymy w to, że pokaz doświadczeń pozostawił nie tylko miłe wspomnienia, ale również zainspiruje naszych uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

 

W naszej szkole  08 stycznia2019 r  odbyła się niecodzienna lekcja przyrody na żywo – PŁAZY. Zajęcia były prowadzone przez panią biolog  z Agencji Impresaryjno-Artystycznej "Klaps-Art" z Krakowa. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć ciekawe gatunki płazów tj.: rzekotki, drzewołazy, ropuchę agę, traszki, salamandrę oraz żaby, pochodzących z  różnych rejonów świata np. Ameryki Południowej, Australii czy Azji.

Dzięki tej lekcji dzieci poznały budowę i czynności życiowe tych fascynujących zwierząt. Duża ilość zadawanych pytań świadczyła o tym, że zajęcia wszystkich bardzo zainteresowały.

O czym warto pamiętać przed feriami!

Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora, np. czy organizator dokonał zgłoszenia wypoczynku w kuratorium oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Organizatorzy mogą zgłaszać wypoczynek zimowy
od października 2018 r.

Na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  na bieżąco publikowane są informacje
 o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie
i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

MEN rekomenduje, aby przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnej oferty wypoczynku kierować się jej edukacyjnym charakterem, np. zaplanowanymi wycieczkami, możliwością poznawania ciekawych miejsc, historii, a także perspektywą aktywnego
i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.

Na etapie podpisywania umowy lub wpłacania zaliczki należy poprosić o okazanie potwierdzenia o zgłoszonym wypoczynku w bazie wypoczynku (organizator może samodzielnie wydrukować z bazy wypoczynku potwierdzenie).

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

·         skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych,

·         sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr gov.pl czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej,

·         sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

Przed wyjazdem na wypoczynek zagraniczny MEN zaleca:

·         organizatorom i rodzicom zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości wystąpienia zagrożenia, związanego z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą.

·         organizatorom wypoczynku zimowego, kierownikom wycieczek, wychowawcom
i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

·         wszystkim, którzy planują wyjazd skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o kraju, do którego chcemy jechać. Dowiemy się m.in. czy potrzebujemy wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.

MSZ podróżnym oferuje bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Darmowa aplikacja jest dostępna na stronie www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ipolak/ .

Warto odwiedzić również stronę www.bezpiecznienastoku.pl. Powstała ona w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Można na niej znaleźć m.in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki dotyczące aktywnego wypoczynku w górach.

Materiały do pobrania ze strony Bezpieczny Stok.

Poradniki i ważne informacje można znaleźć także na stronach m.in.:

·         Policji – BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH; Ostrożnie na lodzie, Żyj bezpiecznie;

·         Ministerstwa Sportu i Turystyki – Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”;

·         Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Bezpieczne ferie – ważna informacja dla rodziców, opiekunów i dzieci!; Bezpieczna podróż;

·         Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Bezpieczeństwo na stoku oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warsztaty kulinarne

W dniu 23 stycznia 2019 r. uczniowie klas I – III udali się  do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Worcella w Częstochowie. Głównym celem wyjazdu było przybliżenie dzieciom kierunków kształcenia w tejże szkole w dziedzinie gastronomii. W trakcie pobytu nasi uczniowie uczestniczyli w procesach gastronomicznych. Pod kierunkiem pani mgr Beaty Hałubek i mgr Bożeny Podlejskiej z wielką ochotą i zapałem podjęli  się różnych zadań jak np. : sporządzanie sosów,  krojenie poszczególnych produktów spożywczych czy tarcie sera. Następnie mogli rozwałkować  ciasto i ułożyć na nim te produkty, które najbardziej lubią jeść. Tak przygotowane pizzy zostały przeniesione do upieczenia. W trakcie oczekiwania zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia pozostałych pracowni technologicznych, gdzie przygotowywano akurat obiad. Tutaj zapoznano nas z wyposażeniem tychże pracowni oraz sprzętem . Zobaczyliśmy różne stanowiska pracy gdzie adepci szkoły nabywają  umiejętności i doświadczenia w procesach gastronomicznych. Po zwiedzaniu nadszedł czas na konsumpcję upieczonych  pizz, które dzieciom bardzo smakowały.  Czas pobytu w Zespole Szkół Gastronomicznych szybko minął. Uczniowie pełni wrażeń wrócili do domu.

Dziękujemy bardzo za tak wspaniałą lekcję.