Magdalena Ogłaza

Magdalena Ogłaza

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w dniu 24 stycznia na zebraniu z rodzicami została przeprowadzona prelekcja, na której  poruszono tematy:                       

 

     1. Bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych – zamarznięte zbiorniki wodne.                                   

     2. Tlenek węgla (czad) – cichy zabójca.

 

Prelekcję przeprowadził dowódca JRG 2 Miejskiej PSP w Częstochowie kpt.mgr inż. Paweł Gronkiewicz. 

Informacje przekazane przez fachowca z  pewnością przyniosły skuteczniejszy odbiór.

19 stycznia 2017r. odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa. Wesoło udekorowana sala gimnastyczna i piękne stroje uczniów wprowadziły nas w doskonały, karnawałowy nastrój.  Imprezę rozpoczęliśmy o godzinie 16.00 loterią fantową, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Następnie, dzięki inicjatywie Rady Rodziców uczestniczyliśmy w fantastycznej zabawie, którą prowadził profesjonalny DJ. Uczyliśmy się różnych układów tanecznych, przypomnieliśmy sobie takie tańce jak lambada czy macarena oraz nauczyliśmy się fantastycznego tańca belgijskiego. Dużą atrakcją dla uczniów była także zabawa z chustą animacyjną. Była to wyjątkowo udana impreza!

AUDYCJA UMUZYKALNIAJĄCA

 

W dniu 19.01.2017r. gościliśmy  w naszej szkole muzyków z Filharmonii Częstochowskiej. Przygotowali oni dla nas audycję umuzykalniającą pt. „Taneczny krok na Nowy Rok- Muzyka taneczna kiedyś i dziś, tańce charakterystyczne dla różnych narodów”. Była to inspirująca, muzyczna podróż po różnych zakątkach świata. Audycję prowadziła pani Magdalena Mirowska, która opowiedziała nam wiele ciekawostek dotyczących muzyki klasycznej i poszczególnych tańców narodowych. Mieliśmy okazję posłuchać m.in. walca, tanga, czardasza. Dowiedzieliśmy się, co oznacza słowo karnawał, a także przypomnieliśmy sobie nazwy głosów żeńskich i męskich. Była to bardzo ciekawa lekcja muzyki.

 

 

Monika Stępień

Przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „ Cicha Noc”

w Kościele w Cisiu w dniu 06.01.18r.

 

W dniu 06.01.18r.  uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu na zaproszenie ks. Proboszcza Krzysztofa Krulika zaprezentowali dla lokalnej społeczności Cisia przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „ Cicha Noc”. Występ ten miał szczególny charakter ponieważ odbył się w Święto Trzech Króli. Kolejny raz uczniowie wcielili się w różne postacie i wspaniale odegrali swoje role. Oprócz tego mieszkańcy usłyszeli pięknie wykonane różnorodne kolędy, do których wykonawcy  przygotowali się pod okiem p. Roberta Ledwonia. To dzięki niemu mogą się pochwalić swoimi muzycznymi talentami. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami, co dla młodych aktorów było największym podziękowaniem.

Serdeczne podziękowania za pomoc należą się p. Dyrektor szkoły Zuzannie Matuszewskiej, p. Robertowi Ledwoniowi, Ks. Krzysztofowi  Krulikowi oraz rodzicom uczniów.

 

 

 Wigilijne spotkanie

w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu

Boże Narodzenie to wspaniały czas, który spędzamy w gronie rodzinnym. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Cisiu to również jedna wielka rodzina. Dlatego co roku spotykamy się wraz z zaproszonymi gośćmi przy wspólnej wigilii. 22 grudnia 2017 r. w naszej szkole panowało wielkie poruszenie. Od rana wyczuwało się świąteczną atmosferę, którą nasilał wystrój i piękne dekoracje. Nasi uczniowie wspólnie z wychowawcami zasiedli do klasowych stołów wigilijnych. Podtrzymując tradycje łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia, śpiewali kolędy i częstowali się potrawami które zgromadzili na swoich stołach. O godzinie 10.00 wszyscy udaliśmy się na sale gimnastyczną gdzie odbyła się cześć oficjalna naszej uroczystości. Nasze opłatkowe spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pani Burmistrz Sylwia Szymańska, Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Blachowni Edyta Mandryk, Pani Inspektor ds. oświaty i wychowania Olga Kacprzak. Całość uroczystości rozpoczęła Pani dyr. szkoły Zuzanna Matuszewska, która powitała serdecznie i ciepło wszystkich przybyłych i zaproszonych gości oraz przekazała życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W kolejnej części uczniowie szkoły wcielając się w różne postacie zaprezentowali humorystyczne przedstawienie jasełkowe pt. „ Cicha Noc”. W pięknych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role. Obok Marii i Józefa nie zabrakło pięknie śpiewających aniołów, spieszących do szopki pastuszków i królów, złego i podstępnego Heroda oraz diabłów. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów. Stroje, świetna gra małych aktorów oraz cudownie zaśpiewane kolędy i pastorałki zrobiły na wszystkich bardzo duże wrażenie. Na zakończenie stanęliśmy do wspólnego zdjęcia, po którym  wszyscy złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem. Tradycyjnie po opłatku zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy i delektowaliśmy się pysznymi potrawami. Po wspólnym kolędowaniu, świątecznych życzeniach, wyśmienitym posiłku i spędzonych radosnych chwilach rozeszliśmy się w doskonałych nastrojach, udając się na przerwę świąteczną.

WYJAZD MIKOŁAJKOWY

 

W dniu 6 grudnia 2017r. uczniowie klasy I, II i III wraz z wychowawcami wybrali się do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.  Obejrzeliśmy spektakl pt. „Gałganiarz i Patyczek”. Dzięki magicznej Katarynce poznaliśmy historię chciwego Gałganiarza oraz biednego sieroty Antosia – Patyczka, który marzył o kochających rodzicach i ciepłym kącie. Patyczek przeżył wiele niebezpiecznych przygód, ale dzięki jego odwadze i dobremu sercu wszystko dobrze się skończyło. Dzieciom bardzo podobała się ta niezwykła opowieść, a szczególną uwagę zwracała ciekawa oprawa muzyczna. Po przedstawieniu na dzieci czekała niespodzianka. Teatr odwiedził św. Mikołaj, który na scenie wręczał naszym uczniom prezenty. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem i w doskonałych nastrojach wróciliśmy do domów.

 

 

Monika Stępień

Tegoroczny Międzypowiatowy Turniej Zdrowia odbył się pod hasłem: „ Depresja – porozmawiajmy o niej . Do naszej szkoły zagościły drużyny z SP nr 1 z Blachowni, SP nr 3 z Blachowni, SP z Łojek, SP z Węglowic, SP z Borowego i z SP Kulej.
Zawodnicy poszczególnych szkół zmagali się w różnych ciekawych konkurencjach. Były to: trzy konkurencje teoretyczne i trzy sportowe, w których uczestnicy wykazali się zarówno wiedzą, jak i dużą sprawnością fizyczną. Podczas wykonywania poszczególnych zadań wszystkie drużyny były gorąco dopingowane przez publiczność.
W oczekiwaniu na ostateczny werdykt jury, można było usłyszeć piosenki o zdrowiu w wykonaniu uczennicy klasy VII  Dagmary Brzeziny oraz obejrzeć skecz kabaretowy na temat zdrowego odżywiania pt: „Brzuch w ruch” w wykonaniu uczniów z klasy V.


Ostateczna klasyfikacja drużyn to:
I miejsceSP nr. 1 w Blachowni,
II miejsce SP  w Kulejach
III miejsceSP w Cisiu


IV miejsceSP w Łojkach

V miejsce -  SP w Węglowicach

VI miejsce - SP nr.3 w Blachowni

VII miejsce -  SP w Borowem
Integralną częścią naszego Turnieju Zdrowia był konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych klas I-III i IV- VII  pod hasłem:
Jedzenie na zdrowie i pozytywne myślenie!

Uczniowie wykonali bardzo ciekawe plakaty, wykorzystując różne techniki. Wszystkie prace zostały ocenione przez  niezależne jury w dn. 28.11.2017 r. Protokół  został odczytany  podczas Turnieju.
W kategorii klas I-III :

I miejsce – Milena Jabłońska kl.1 SP w Bieżeniu

II miejsce – Dawid Kabziński  kl. II SP w Bieżeniu

III miejsce – Kacper Garbala kl. III SP w Cisiu

 

Wyróżnienie: Roksana Prkitna  kl. I SP w Bieżeniu,  Julia Nowińska  kl. III SP w Cisiu, Paweł Słowik SP w Cisiu

W kategorii IV –VI

I miejsce – Amelia Syrek kl.VII SP w Borowem  

II miejsce -  Oliwia Ujma kl. V SP w Blachowni nr.1

III miejsce-  Marta Fajer  kl. VI  SP w Blachowni nr.1

 

Wyróżnienie: Adam Mrugacz  kl. VI SP w Kulejach, Kinga Malarecka  kl. IV SP w Cisiu, Aleksandra Szajer kl. VI SP w Kulejach


Wszyscy zwycięzcy i uczestnicy z poszczególnych szkół zostali obdarowani nagrodami w postaci książek. Upominki otrzymały również szkoły biorące udział w Turnieju. Sponsorami tegorocznego Turnieju był Urz
ąd Miejski w Blachowni oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

Anita Walczak

Michał Wręczycki

11 listopada 2017r. nasza szkoła uroczyście obchodziła Święto Niepodległości w ramach projektu ,,Cisie – Wczoraj, Dzisiaj i Jutro”

 

  Od 2015 r. w naszej szkole realizowany jest projekt ,,Cisie - Nasza Mała Ojczyzna – Wczoraj, Dzisiaj i Jutro”. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym oczywiście historii i kultury sołectwa Cisie. Zebranie materiałów dotyczących historii i kultury naszej miejscowości. Ponadto promowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży, osób starszych, w tym seniorów.

  Uroczyste obchody Święta Niepodległości w ramach projektu ,,Cisie –  Wczoraj, Dzisiaj i Jutro” miały charakter otwarty, na które zostali zaproszeni mieszkańcy sołectwa.

  Rozpoczęliśmy pochodem pod pomnik w Cisiu. Uczestniczyli w nim nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy sołectwa. Pod pomnikiem złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Następnie wszyscy wróciliśmy do strażnicy OSP w Cisiu. Spotkanie rozpoczęło się od powitania przezp. dyrektor Zuzannę Matuszewską wszystkich gości.

W spotkaniu uczestniczyli p. Burmistrz Sylwia Szymańska, Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Edyta Mandryk wraz z delegacją Radnych Rady Miejskiej, Inspektor ds. Oświatyp.Olga Kacprzak, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie p. Marcin Mazur, vice – prezes p. Arleta Kokot, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cisiu oraz sołtys wsi Cisie p. Joanna Hepner.

   Następnie odbył się konkurs poezji patriotycznej. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. Kategoria I - III – 9 uczestników, kategoria IV – VII – 7 uczestników. Ogólna liczba uczestników – 16 osób.

   Do komisji konkursowej zostali powołani: p. Olga Kacprzak, p. Joanna Hepner i p. Tadeusz Borek.

    W trakcie narady komisji konkursowej wystąpił chór szkolny w repertuarze znanych i tych mniej znanych pieśni patriotycznych.

Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu poezji patriotycznej pt. „Myśląc Ojczyzna…”.

 

Kategoria uczniów kl. I - III

I miejsce – Wiktoria  Kozieł,  kl. III

II miejsce – Adam Mazur,   kl. II

III miejsce – Julia Nowińska,  kl. III

Wyróżnienie – Natalia Walczak,  kl. I

                       Marta Widera,   kl. I

                       Izabela Langner,   kl. II

                       Ewa Zielonka,   kl. III

                       Nicola Kokot,  kl. III

                      Nadia Jelonek,  kl. III

 

Komisja wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody książkowe.

    Następnie p. Agnieszka Widera odczytała protokół z konkursu plastycznego „Żołnierz polski”. Komisja w składzie: p. Zuzanna Matuszewska, p. Dorota Mucha i  p. Agnieszka Widera dokonała oceny prac plastycznych pt. „Żołnierz polski”. Dostarczono łącznie 24 prace plastyczne.

Komisja oceniając prace plastyczne szczególnie wzięła pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość i estetykę prac.

Wszystkie prace można było podziwiać w trakcie uroczystości, które stanowiły ważny element naszej dekoracji.

A oto wyniki:

Kategoria I – III

I miejsce – Ewa Zielonka, kl. III

II miejsce – Kacper Idzikowski, kl. III

III miejsce – Paweł Słowik, kl. I

Wyróżnienie – Kacper Garbala, kl. III

                        Wiktoria Kozieł, kl. III

                        Adam Mazur, kl. II

                        Nicola Kokot, kl. III

Kategoria IV – VII

I miejsce – Kinga Bugajska, kl. VII

II miejsce – Kinga Malarecka, kl. IV

III miejsce – Monika Zielonka, kl. V

Wyróżnienie – Jakub Kwiatkowski, kl. V

                        Oliwia Jankowska, kl. VII

                        Maja Kozieł, kl. IV

Dyplomy i nagrody książkowe uczestnikom tego konkursu wręczyli: p. Arleta Kokot i p. Marcin Mazur.

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy!!! 

Następnie pani dyrektor wręczyła podziękowania osobom, które wsparły realizację naszego projektu.

Po tak ogromnych wrażeniach wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz na przepyszną, żołnierską grochówkę przygotowaną przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cisiu. W trakcie degustacji goście podziwiali prezentację starych zdjęć dostarczonych przez mieszkańców Cisia oraz zdjęcia eksponatów z Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystawę wzbogaciły również bardziej współczesne zdjęcia naszych miejsc w Cisiu, wykonanych przez naszych uczniów i absolwentów szkoły.

Projekt finansowany jest przez Urząd Miejski w Blachowni oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

 

                                                                                                                 Agnieszka Widera

 

Wycieczka do Oświęcimia

zbiórka w dniu 25.11.2017r (sobota)

o godz. 5.20 przed Publiczną Szkołą Podstawową w Cisiu.

 

Prosimy o zabranie ze sobą suchego prowiantu. 

PROJEKT „LEKCJE Z KLASĄ”

W październiku i listopadzie 2017r. uczniowie klasy II brali udział w projekcie „Lekcje z klasą” stworzonym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jako jednej z 1000 klas w Polsce udało nam się otrzymać inspirującą grę „Profesor Szkiełko i przyjaciele”, która miała na celu rozwijać kompetencje społeczne uczniów, związane z emocjami, empatią, relacjami i twórczym rozwiązywaniem problemów. Podczas 6 dodatkowych zajęć nauczyliśmy się rozpoznawać i wyrażać emocje, dowiedzieliśmy się jak emocje wpływają na nasze zachowanie i zachowanie innych ludzi. Bardzo ciekawe były zajęcia dotyczące różnych typów osobowości, dzięki którym zrozumieliśmy dlaczego ludzie różnią się między sobą. Rozmawialiśmy także o naszych relacjach w rodzinie i z rówieśnikami. Projekt zakończył temat „Ile pomysłów mieści się w głowie?”. Tutaj ważna była kreatywność i współpraca uczniów. Dzieci dzięki swojemu zaangażowaniu i twórczości zbudowały wspaniałą rakietę i w ten sposób uratowały Profesora Szkiełko oraz Planetę Twórczego Myślenia. Były to bardzo wartościowe zajęcia.

 

 

Monika Stępień