Magdalena Ogłaza

Magdalena Ogłaza

     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie zaprasza 25. 11. 2017 r (sobota) na wycieczkę do Oświęcimia. Koszt 50 zł od osoby. W programie: specjalistyczne zwiedzanie obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau poszerzone o wybrane wystawy narodowe oraz tzw. Centralnej Sauny i ruin komór gazowych i krematoriów IV i V. Informacje oraz zapisy pod nr tel. 34 327 05 36.

 

                                                                                                             Serdecznie zapraszamy!

W dniu 20 października 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I pod hasłem „Nadszedł czas ślubowania”. Uroczystość rozpoczęła p. dyr. Zuzanna Matuszewska, która powitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Następnie uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod okiem p. Anity Walczak zaprezentowali krótki program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyli kwiaty. W następnej części dzieci z klasy pierwszej  przedstawiły z kolegami z klas starszych krótki program artystyczny, po którym złożyły  uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania na ucznia dokonała p. dyrektor szkoły, po którym zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz książeczki SKO. Następnie uczniowie klasy pierwszej przyjęli mnóstwo życzeń i prezentów przygotowanych przez kolegów ze wszystkich klas, a także od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, Rady Rodziców,  panią sołtys Joannę Hepner, panią Burmistrz Sylwię Szymańską oraz Samorządu Uczniowskiego. Rodzice wręczyli dzieciom Rogi obfitości, które zostały przyjęte bardzo entuzjastycznie. Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i miło spędzili czas przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

                                                                                                                          

Beata Kowalczyk

            W ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 27 października klasę trzecią odwiedzili przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dzielnicowy z Komisariatu Policji w Blachowni. Tematem akcji profilaktycznej było ,,Bezpieczeństwo w poruszaniu się po drodze”, ,,Najważniejsze zasady bezpieczeństwa” oraz „Stosowanie przepisów ruchu drogowego”. Członkowie GKRPA wraz z dzielnicowym, wdrażali tematy bezpieczeństwa na drodze oraz stosowanie przepisów ruchu drogowego poprzez konkursy, zagadki, quizy, testy i zabawy na orientację z użyciem alko-gogli. Materiały edukacyjne zostały przygotowane i dostosowane do wieku uczestników. Każdy z naszych uczniów otrzymał zestaw ulotek, odblaskowe szelki, worek oraz breloczek odblaskowy. Okazało się, że nasi uczniowie są świetnie przygotowani aby bezpiecznie poruszać się po drogach oraz doskonale stosują się do przepisów ruchu drogowego.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie ciekawych i pouczających zajęć.

 

Kinga Kowalik-Cichecka

 

W dniu 16.10.2014 r. uczniowie  naszej  szkoły  brali  udział  w  Gminnym Turnieju Dwójek Siatkarskich organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Blachowni oraz  Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Blachownia. W zawodach  prócz naszej placówki udział brały: Szkoła Podstawowa nr 1 w  Blachowni, Szkoła Podstawowa nr 3 w Blachowni, Szkoła Podstawowa w Łojkach. Naszą placówkę reprezentowało 6 uczniów: 4 dziewczęta (Jelonek Nadia, Kozieł Wiktoria warto dodać, że  była to najmłodsza para  całego Turnieju oraz Kozieł Maja, Nowińska Julia), a także para męska Marcel Jelonek, Patryk Nowiński. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się nasi reprezentanci, chłopcy rywalizowali w  kategorii klas VII oraz   gimnazjum, gdzie musieli  radzić sobie  z chłopcami z  rocznika 2002-2003. Warto dodać, że  jako jedyna para reprezentująca szkołę Podstawową dotarła do strefy medalowej, ostatecznie  zajmując 4  miejsce w  całym Turnieju. W kategorii męskiej klasy VII plus Gimnazjum rywalizowało 21 par.

 

Dziewczęta rywalizowały w  kategorii klas I-VI szkół podstawowych. Naszym reprezentantkom w debiutanckim występie poszło bardzo dobrze, dziewczęta toczyły wyrównane pojedynki ze  swoimi starszymi koleżankami ostatecznie ukończyły zawody na miejscach 5-8. Na  zakończenie  Turnieju Wiktoria Kozieł otrzymała  pamiątkowy  medal za  najmłodszą uczestniczkę całych zawodów.

Do 15 listopada 2017 r. Szkoła Podstawowa w Cisiu bierze udział w ogólnopolskiej akcji

 

ekologicznej pod hasłem: ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAKCYJNE

 

NAGRODY CZEKAJĄ.

 

Jeśli masz zużyty, niepotrzebny telefon komórkowy bez baterii dostarcz go do SP w Cisiu i

 

 

pomóż naszej szkole w zdobyciu cennych nagród!!

 

 

 

Dziękujemy za wsparcie!!!

Warsztaty Kulinarne

„Ziemniak 

 

W dniu 6 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Cisiu odbyły się warsztaty kulinarne, których tematem  były potrawy z ziemniaka. Warsztaty odbyły się przy udziale i pomocy uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Częstochowie .Uczniów wspierali opiekunowie w osobach : p. mgr Beaty Hałubek i p. mgr Doroty Surman. Dzięki dużemu zaangażowaniu  uczniowie naszej szkoły poznali  „historię ziemniaka”, rodzaje  potraw ziemniaczanych oraz  wiele ciekawostek o tym warzywie. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów był pokaz Savoir vivre przy stole. Uczniowie klasy kelnerskiej zaprezentowali profesjonalne nakrycie stołu, rodzaje zastaw i sztućców oraz sposoby układania serwetek. Ciekawostką był także krótki pokaz noszenia naczyń. Kolejnym punktem było przygotowywanie potraw. Podzieleni na zespoły, wspólnie z uczniami ZSG, przystąpiliśmy ochoczo do działania. I tak najmłodsi wykonywali kręcone i „ ciasteczkowe” frytki, starsi tarli ziemniaki na pyszne placki oraz gruszki ziemniaczane oraz wykonywali smaczne  dipy ( maczanki- sosy).Uświetnieniem całości była wspólna konsumpcja wykonanych potraw. Dzięki tym zajęciom mogliśmy uzyskać różne umiejętności kulinarne, przyjrzeć się z bliska obróbce cieplnej ziemniaka, poznać zasady dobrego zachowania przy stole oraz nabyć umiejętności eleganckiego nakrywania do stołu i jego ozdabiania. Mamy nadzieję, że w przyszłości powtórzymy tego rodzaju zajęcia.

Regulamin konkursu plastycznego
pt. „Żołnierz polski”
 
w ramach realizowanego projektu
„Cisie – Nasza Mała Ojczyzna – Wczoraj, Dziś i Jutro”
       Organizator:  Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu
 
Cele konkursu: 
      - popularyzowanie wśród uczniów PSP w Cisiu, jej absolwentów i dorosłych  mieszkańców wsi  Cisie udziału żołnierzy polskich w II wojnie światowej;
     Warunki uczestnictwa:
   1.  Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Cisiu, jej absolwentów i mieszkańców wsi Cisie.
Konkurs przeprowadzony będzie w 4 kategoriach:
·                     grupa I      0 – III  klasa szkoły podstawowej
·                     grupa II     IV – VII  klasa szkoły podstawowej
·                     grupa III    absolwenci szkoły podstawowej
·                     grupa IV    mieszkańcy wsi Cisie
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką na kartonie A3.
3. Prace muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem .
4. Należy podać wiek autora / klasa / oraz pełną nazwę szkoły
5. Termin dostarczenia prac do organizatora– do 06.11.2017 r. 
 
Ocena prac:
1. Oceny prac w poszczególnych kategoriach dokona komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.
2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystości.
 
Uwagi końcowe:
1. W dniu ogłoszenia wyników, nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w PSP w Cisiu.
2. Prace plastyczne dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 
3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Agnieszka Widera, tel. 600812449.
Regulamin konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej
pt. „Myśląc Ojczyzna…”
 
w ramach realizowanego projektu
„Cisie – Nasza Mała Ojczyzna – Wczoraj, Dziś i Jutro” 
 
Organizator:  Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu
Cele konkursu: 
   - poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich;
   - rozwijanie zainteresowań literackich;
   - poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka;
   - kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności
      recytatorskich;
   - kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
   - poszerzanie znajomości faktów historycznych;
   - upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
   - zainteresowanie poezją;
   - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 
Termin konkursu: 11 listopada 2017r.
 
Miejsce: OSP w Cisiu
 
      Uczestnicy:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Cisiu, jej absolwentów i mieszkańców wsi Cisie.
2. Każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce patriotycznej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut (komisja zastrzega sobie możliwość przerwania dłuższego występu);  możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem;
 
Kryteria oceny:
 Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
-  interpretacja tekstu,
-  kultura słowa,
-  ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).
 
 Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do dnia 06.11.2017r.  do organizatora konkursu.
 
      Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystości.
 
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.
 
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu,
      tel. +34 3270 536; dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Agnieszka     
      Widera, tel. 600812449

W dniu 03. 10.2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Cisiu odbędzie się zbiórka elektrośmieci .

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”, w którym wymienia zebrane elektroodpady na kupony i w ten sposób może pozyskać dla uczniów pomoce dydaktyczne. W tamtym roku szkolnym otrzymaliśmy mikroskop biologiczny wraz preparatami mikroskopowymi.

 

Prosimy o wsparcie i dostarczenie zużytego sprzętu do szkoły.

 

Z poważaniem

 

 

Anita Walczak

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE II 184

 

Treść do pobrania w załączniku.