Magdalena Ogłaza

Magdalena Ogłaza

Tegoroczny Międzypowiatowy Turniej Zdrowia odbył się pod hasłem: „ Depresja – porozmawiajmy o niej . Do naszej szkoły zagościły drużyny z SP nr 1 z Blachowni, SP nr 3 z Blachowni, SP z Łojek, SP z Węglowic, SP z Borowego i z SP Kulej.
Zawodnicy poszczególnych szkół zmagali się w różnych ciekawych konkurencjach. Były to: trzy konkurencje teoretyczne i trzy sportowe, w których uczestnicy wykazali się zarówno wiedzą, jak i dużą sprawnością fizyczną. Podczas wykonywania poszczególnych zadań wszystkie drużyny były gorąco dopingowane przez publiczność.
W oczekiwaniu na ostateczny werdykt jury, można było usłyszeć piosenki o zdrowiu w wykonaniu uczennicy klasy VII  Dagmary Brzeziny oraz obejrzeć skecz kabaretowy na temat zdrowego odżywiania pt: „Brzuch w ruch” w wykonaniu uczniów z klasy V.


Ostateczna klasyfikacja drużyn to:
I miejsceSP nr. 1 w Blachowni,
II miejsce SP  w Kulejach
III miejsceSP w Cisiu


IV miejsceSP w Łojkach

V miejsce -  SP w Węglowicach

VI miejsce - SP nr.3 w Blachowni

VII miejsce -  SP w Borowem
Integralną częścią naszego Turnieju Zdrowia był konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych klas I-III i IV- VII  pod hasłem:
Jedzenie na zdrowie i pozytywne myślenie!

Uczniowie wykonali bardzo ciekawe plakaty, wykorzystując różne techniki. Wszystkie prace zostały ocenione przez  niezależne jury w dn. 28.11.2017 r. Protokół  został odczytany  podczas Turnieju.
W kategorii klas I-III :

I miejsce – Milena Jabłońska kl.1 SP w Bieżeniu

II miejsce – Dawid Kabziński  kl. II SP w Bieżeniu

III miejsce – Kacper Garbala kl. III SP w Cisiu

 

Wyróżnienie: Roksana Prkitna  kl. I SP w Bieżeniu,  Julia Nowińska  kl. III SP w Cisiu, Paweł Słowik SP w Cisiu

W kategorii IV –VI

I miejsce – Amelia Syrek kl.VII SP w Borowem  

II miejsce -  Oliwia Ujma kl. V SP w Blachowni nr.1

III miejsce-  Marta Fajer  kl. VI  SP w Blachowni nr.1

 

Wyróżnienie: Adam Mrugacz  kl. VI SP w Kulejach, Kinga Malarecka  kl. IV SP w Cisiu, Aleksandra Szajer kl. VI SP w Kulejach


Wszyscy zwycięzcy i uczestnicy z poszczególnych szkół zostali obdarowani nagrodami w postaci książek. Upominki otrzymały również szkoły biorące udział w Turnieju. Sponsorami tegorocznego Turnieju był Urz
ąd Miejski w Blachowni oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

Anita Walczak

Michał Wręczycki

11 listopada 2017r. nasza szkoła uroczyście obchodziła Święto Niepodległości w ramach projektu ,,Cisie – Wczoraj, Dzisiaj i Jutro”

 

  Od 2015 r. w naszej szkole realizowany jest projekt ,,Cisie - Nasza Mała Ojczyzna – Wczoraj, Dzisiaj i Jutro”. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym oczywiście historii i kultury sołectwa Cisie. Zebranie materiałów dotyczących historii i kultury naszej miejscowości. Ponadto promowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży, osób starszych, w tym seniorów.

  Uroczyste obchody Święta Niepodległości w ramach projektu ,,Cisie –  Wczoraj, Dzisiaj i Jutro” miały charakter otwarty, na które zostali zaproszeni mieszkańcy sołectwa.

  Rozpoczęliśmy pochodem pod pomnik w Cisiu. Uczestniczyli w nim nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy sołectwa. Pod pomnikiem złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Następnie wszyscy wróciliśmy do strażnicy OSP w Cisiu. Spotkanie rozpoczęło się od powitania przezp. dyrektor Zuzannę Matuszewską wszystkich gości.

W spotkaniu uczestniczyli p. Burmistrz Sylwia Szymańska, Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Edyta Mandryk wraz z delegacją Radnych Rady Miejskiej, Inspektor ds. Oświatyp.Olga Kacprzak, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie p. Marcin Mazur, vice – prezes p. Arleta Kokot, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cisiu oraz sołtys wsi Cisie p. Joanna Hepner.

   Następnie odbył się konkurs poezji patriotycznej. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. Kategoria I - III – 9 uczestników, kategoria IV – VII – 7 uczestników. Ogólna liczba uczestników – 16 osób.

   Do komisji konkursowej zostali powołani: p. Olga Kacprzak, p. Joanna Hepner i p. Tadeusz Borek.

    W trakcie narady komisji konkursowej wystąpił chór szkolny w repertuarze znanych i tych mniej znanych pieśni patriotycznych.

Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu poezji patriotycznej pt. „Myśląc Ojczyzna…”.

 

Kategoria uczniów kl. I - III

I miejsce – Wiktoria  Kozieł,  kl. III

II miejsce – Adam Mazur,   kl. II

III miejsce – Julia Nowińska,  kl. III

Wyróżnienie – Natalia Walczak,  kl. I

                       Marta Widera,   kl. I

                       Izabela Langner,   kl. II

                       Ewa Zielonka,   kl. III

                       Nicola Kokot,  kl. III

                      Nadia Jelonek,  kl. III

 

Komisja wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody książkowe.

    Następnie p. Agnieszka Widera odczytała protokół z konkursu plastycznego „Żołnierz polski”. Komisja w składzie: p. Zuzanna Matuszewska, p. Dorota Mucha i  p. Agnieszka Widera dokonała oceny prac plastycznych pt. „Żołnierz polski”. Dostarczono łącznie 24 prace plastyczne.

Komisja oceniając prace plastyczne szczególnie wzięła pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość i estetykę prac.

Wszystkie prace można było podziwiać w trakcie uroczystości, które stanowiły ważny element naszej dekoracji.

A oto wyniki:

Kategoria I – III

I miejsce – Ewa Zielonka, kl. III

II miejsce – Kacper Idzikowski, kl. III

III miejsce – Paweł Słowik, kl. I

Wyróżnienie – Kacper Garbala, kl. III

                        Wiktoria Kozieł, kl. III

                        Adam Mazur, kl. II

                        Nicola Kokot, kl. III

Kategoria IV – VII

I miejsce – Kinga Bugajska, kl. VII

II miejsce – Kinga Malarecka, kl. IV

III miejsce – Monika Zielonka, kl. V

Wyróżnienie – Jakub Kwiatkowski, kl. V

                        Oliwia Jankowska, kl. VII

                        Maja Kozieł, kl. IV

Dyplomy i nagrody książkowe uczestnikom tego konkursu wręczyli: p. Arleta Kokot i p. Marcin Mazur.

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy!!! 

Następnie pani dyrektor wręczyła podziękowania osobom, które wsparły realizację naszego projektu.

Po tak ogromnych wrażeniach wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz na przepyszną, żołnierską grochówkę przygotowaną przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cisiu. W trakcie degustacji goście podziwiali prezentację starych zdjęć dostarczonych przez mieszkańców Cisia oraz zdjęcia eksponatów z Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystawę wzbogaciły również bardziej współczesne zdjęcia naszych miejsc w Cisiu, wykonanych przez naszych uczniów i absolwentów szkoły.

Projekt finansowany jest przez Urząd Miejski w Blachowni oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie.

 

                                                                                                                 Agnieszka Widera

 

Wycieczka do Oświęcimia

zbiórka w dniu 25.11.2017r (sobota)

o godz. 5.20 przed Publiczną Szkołą Podstawową w Cisiu.

 

Prosimy o zabranie ze sobą suchego prowiantu. 

PROJEKT „LEKCJE Z KLASĄ”

W październiku i listopadzie 2017r. uczniowie klasy II brali udział w projekcie „Lekcje z klasą” stworzonym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jako jednej z 1000 klas w Polsce udało nam się otrzymać inspirującą grę „Profesor Szkiełko i przyjaciele”, która miała na celu rozwijać kompetencje społeczne uczniów, związane z emocjami, empatią, relacjami i twórczym rozwiązywaniem problemów. Podczas 6 dodatkowych zajęć nauczyliśmy się rozpoznawać i wyrażać emocje, dowiedzieliśmy się jak emocje wpływają na nasze zachowanie i zachowanie innych ludzi. Bardzo ciekawe były zajęcia dotyczące różnych typów osobowości, dzięki którym zrozumieliśmy dlaczego ludzie różnią się między sobą. Rozmawialiśmy także o naszych relacjach w rodzinie i z rówieśnikami. Projekt zakończył temat „Ile pomysłów mieści się w głowie?”. Tutaj ważna była kreatywność i współpraca uczniów. Dzieci dzięki swojemu zaangażowaniu i twórczości zbudowały wspaniałą rakietę i w ten sposób uratowały Profesora Szkiełko oraz Planetę Twórczego Myślenia. Były to bardzo wartościowe zajęcia.

 

 

Monika Stępień

     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie zaprasza 25. 11. 2017 r (sobota) na wycieczkę do Oświęcimia. Koszt 50 zł od osoby. W programie: specjalistyczne zwiedzanie obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau poszerzone o wybrane wystawy narodowe oraz tzw. Centralnej Sauny i ruin komór gazowych i krematoriów IV i V. Informacje oraz zapisy pod nr tel. 34 327 05 36.

 

                                                                                                             Serdecznie zapraszamy!

W dniu 20 października 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I pod hasłem „Nadszedł czas ślubowania”. Uroczystość rozpoczęła p. dyr. Zuzanna Matuszewska, która powitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Następnie uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod okiem p. Anity Walczak zaprezentowali krótki program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyli kwiaty. W następnej części dzieci z klasy pierwszej  przedstawiły z kolegami z klas starszych krótki program artystyczny, po którym złożyły  uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania na ucznia dokonała p. dyrektor szkoły, po którym zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz książeczki SKO. Następnie uczniowie klasy pierwszej przyjęli mnóstwo życzeń i prezentów przygotowanych przez kolegów ze wszystkich klas, a także od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, Rady Rodziców,  panią sołtys Joannę Hepner, panią Burmistrz Sylwię Szymańską oraz Samorządu Uczniowskiego. Rodzice wręczyli dzieciom Rogi obfitości, które zostały przyjęte bardzo entuzjastycznie. Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i miło spędzili czas przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

                                                                                                                          

Beata Kowalczyk

            W ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 27 października klasę trzecią odwiedzili przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dzielnicowy z Komisariatu Policji w Blachowni. Tematem akcji profilaktycznej było ,,Bezpieczeństwo w poruszaniu się po drodze”, ,,Najważniejsze zasady bezpieczeństwa” oraz „Stosowanie przepisów ruchu drogowego”. Członkowie GKRPA wraz z dzielnicowym, wdrażali tematy bezpieczeństwa na drodze oraz stosowanie przepisów ruchu drogowego poprzez konkursy, zagadki, quizy, testy i zabawy na orientację z użyciem alko-gogli. Materiały edukacyjne zostały przygotowane i dostosowane do wieku uczestników. Każdy z naszych uczniów otrzymał zestaw ulotek, odblaskowe szelki, worek oraz breloczek odblaskowy. Okazało się, że nasi uczniowie są świetnie przygotowani aby bezpiecznie poruszać się po drogach oraz doskonale stosują się do przepisów ruchu drogowego.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie ciekawych i pouczających zajęć.

 

Kinga Kowalik-Cichecka

 

W dniu 16.10.2014 r. uczniowie  naszej  szkoły  brali  udział  w  Gminnym Turnieju Dwójek Siatkarskich organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Blachowni oraz  Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Blachownia. W zawodach  prócz naszej placówki udział brały: Szkoła Podstawowa nr 1 w  Blachowni, Szkoła Podstawowa nr 3 w Blachowni, Szkoła Podstawowa w Łojkach. Naszą placówkę reprezentowało 6 uczniów: 4 dziewczęta (Jelonek Nadia, Kozieł Wiktoria warto dodać, że  była to najmłodsza para  całego Turnieju oraz Kozieł Maja, Nowińska Julia), a także para męska Marcel Jelonek, Patryk Nowiński. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się nasi reprezentanci, chłopcy rywalizowali w  kategorii klas VII oraz   gimnazjum, gdzie musieli  radzić sobie  z chłopcami z  rocznika 2002-2003. Warto dodać, że  jako jedyna para reprezentująca szkołę Podstawową dotarła do strefy medalowej, ostatecznie  zajmując 4  miejsce w  całym Turnieju. W kategorii męskiej klasy VII plus Gimnazjum rywalizowało 21 par.

 

Dziewczęta rywalizowały w  kategorii klas I-VI szkół podstawowych. Naszym reprezentantkom w debiutanckim występie poszło bardzo dobrze, dziewczęta toczyły wyrównane pojedynki ze  swoimi starszymi koleżankami ostatecznie ukończyły zawody na miejscach 5-8. Na  zakończenie  Turnieju Wiktoria Kozieł otrzymała  pamiątkowy  medal za  najmłodszą uczestniczkę całych zawodów.

Do 15 listopada 2017 r. Szkoła Podstawowa w Cisiu bierze udział w ogólnopolskiej akcji

 

ekologicznej pod hasłem: ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAKCYJNE

 

NAGRODY CZEKAJĄ.

 

Jeśli masz zużyty, niepotrzebny telefon komórkowy bez baterii dostarcz go do SP w Cisiu i

 

 

pomóż naszej szkole w zdobyciu cennych nagród!!

 

 

 

Dziękujemy za wsparcie!!!

Warsztaty Kulinarne

„Ziemniak 

 

W dniu 6 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Cisiu odbyły się warsztaty kulinarne, których tematem  były potrawy z ziemniaka. Warsztaty odbyły się przy udziale i pomocy uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Częstochowie .Uczniów wspierali opiekunowie w osobach : p. mgr Beaty Hałubek i p. mgr Doroty Surman. Dzięki dużemu zaangażowaniu  uczniowie naszej szkoły poznali  „historię ziemniaka”, rodzaje  potraw ziemniaczanych oraz  wiele ciekawostek o tym warzywie. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów był pokaz Savoir vivre przy stole. Uczniowie klasy kelnerskiej zaprezentowali profesjonalne nakrycie stołu, rodzaje zastaw i sztućców oraz sposoby układania serwetek. Ciekawostką był także krótki pokaz noszenia naczyń. Kolejnym punktem było przygotowywanie potraw. Podzieleni na zespoły, wspólnie z uczniami ZSG, przystąpiliśmy ochoczo do działania. I tak najmłodsi wykonywali kręcone i „ ciasteczkowe” frytki, starsi tarli ziemniaki na pyszne placki oraz gruszki ziemniaczane oraz wykonywali smaczne  dipy ( maczanki- sosy).Uświetnieniem całości była wspólna konsumpcja wykonanych potraw. Dzięki tym zajęciom mogliśmy uzyskać różne umiejętności kulinarne, przyjrzeć się z bliska obróbce cieplnej ziemniaka, poznać zasady dobrego zachowania przy stole oraz nabyć umiejętności eleganckiego nakrywania do stołu i jego ozdabiania. Mamy nadzieję, że w przyszłości powtórzymy tego rodzaju zajęcia.