Międzyszkolnym Turnieju Tenisa stołowego zorganizowanym przez Publiczną Szkolę Podstawową SPSK im. Jana Pawła II w Bieżeniu

II miejsce Patryk Nowiński

III miejsce Oliwia Jankowska