Sponsorzy

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie szkoły w formie rzeczowej lub gotówkowej. 

Przekazane przez Państwa rzeczy i fundusze będą wykorzystane do wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły (krzesła, stoliki, książki, programy multimedialne itp.) oraz jako nagrody rzeczowe w konkursach.

 

 

 

 

Gdyby Państwo zechcieli wesprzeć szkołę finansowo na zakup pomocy dydaktycznych, podaję numer konta, na które można wpłacić dowolną kwotę z tytułem wpłaty „darowizna na rzecz szkoły”:

 

63 1020 1664 0000 3102 0139 0350

W przypadku woli z Państwa strony ofiarowania nagród i darowizn rzeczowych zapraszam do kontaktu ze mną osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu 34/3270536.
Z góry dziękuję za Państwa przychylność. Z naszej strony oferujemy promowanie Państwa firmy umieszczając logo na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ściennej na holu szkoły jako Przyjaciela Szkoły oraz eksponowanie Państwa firmy na festynach plenerowych i imprezach szkolnych.


Zostańmy Przyjaciółmi
z poważaniem
Anita Walczak
Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Cisiu