Plan zajęć

 

PLAN ZAJĘĆ KLAS I – III

 

 

PONIEDZIAŁEK:

 

 

 

KL. I KL. II KL. III

 

 1. ed. wczesnoszk. ------------------- zaj. komp.

 2. w y c h o w a n i e f i z y c z n e

 3. ed.wczesnoszk. ed. wczesnoszk. jęz. ang.

 4. ed. wzcesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk.

 5. ---------------------- jęz. ang. ed. wczesnoszk.

 

 

 

 

 

WTOREK:

 

 

 

KL. I KL. II KL. III

 

 1. ------------------- ed.wczesnoszk. --------------------

 2. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk.

 3. r e l i g i a ed. wczesnoszk.

 4. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk.

 5. ed. wczesnoszk. ------------------- religia

 

 

 

 

 

ŚRODA

 

KL. I KL. II KL. III

 

 1. w y c h o w a n i e f i z y c z n e

 2. jęz. ang. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.

 3. ed.wczesnoszk. zaj. komp. ed.wczesnoszk.

 4. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. jęz. ang.

 5. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ----------------

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

KL. I KL. II KL. III

 

1. --------------------- ------------------------- ed.wczesnoszk.

 

 1. ed.wczesnoszk. jęz. ang. ed.wczesnoszk.

 2. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.

 3. r e l i g i a ed.wczesnoszk.

 4. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. religia

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

KL. I KL. II KL. III

 

1. zaj. komp. -------------------- ---------------------

 

 1. jęz. ang. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.

 2. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.

 3. w y c h o w a n i e f i z y c z n e

 4. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk.

 

 1.  

 

Dzwonki:

IV

V

VI

VII

VIII

Poniedziałek:

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40

9.50 – 10.35

10.50 – 11.35

11.45 – 12.30

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

14.35 – 15.20

---------------

muzyka

wych. fiz.

jęz. polski

jęz. polski

jęz. angielski

historia

muzyka

wych. fiz.

jęz. angielski

matematyka

geografia

--------------

jęz. polski

muzyka

wych. fiz.

wych. fiz.

informatyka

zaj. z wych.

WDŻ

biologia

matematyka

matematyka

historia

geografia

wych. fiz.

jęz. angielski

jęz. angielski

biologia

jęz. polski

matematyka

WOS

wych. fiz.

geografia

 

Wtorek:

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40

9.50 – 10.35

10.50 – 11.35

11.45 – 12.30

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

14.35 – 15.20

matematyka

zaj. z wych.

plastyka

religia

technika

przyroda

 

------------

informatyka

plastyka

religia

jęz. polski

biologia

 

-------------

religia

jęz. polski

jęz. polski

biologia

muzyka

jęz. polski

jęz. polski

fizyka

matematyka

jęz. niemiecki

biologia

jęz. polski

chemia

fizyka

zaj. z wych.

jęz. niemiecki

matematyka

matematyka

 

Środa:

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40

9.50 – 10.35

10.50 – 11.35

11.45 – 12.30

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

14.35 – 15.20

WDŻ

jęz. polski

historia

wych. fiz.

wych. fiz.

jęz. angielski

WDŻ

matematyka

jęz. angielski

wych. fiz.

wych. fiz.

jęz. polski

jęz. polski

jęz. angielski

historia

matematyka

jęz. polski

religia

wych. fiz.

zaj. z wych.

wych. fiz.

wych. fiz.

jęz. polski

historia

religia

jęz. angielski

jęz. polski

wych. fiz.

wych. fiz.

historia

jęz. angielski

religia

chemia

Czwartek:

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40

9.50 – 10.35

10.50 – 11.35

11.45 – 12.30

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

14.35 – 15.20

matematyka

religia

jęz. angielski

jęz. polski

przyroda

 

----------------

religia

technika

matematyka

matematyka

jęz. polski

plastyka

geografia

matematyka

technika

jęz. angielski

geografia

plastyka

religia

chemia

jęz. polski

jęz. niemiecki

doradztwo zawod.

doradztwo zawod.

EDB

religia

jęz. angielski

jęz. niemiecki

matematyka

informatyka

Piątek:

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40

9.50 – 10.35

10.50 – 11.35

11.45 – 12.30

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

14.35 – 15.20

jęz. polski

wych. fiz.

informatyka

matematyka

matematyka

-------------

wych. fiz.

historia

jęz. angielski

jęz. polski

zaj. z wych.

matematyka

matematyka

wych. fiz.

jęz. polski

jęz. angielski

historia

wych. fiz.

chemia

jęz. angielski

jęz. polski

fizyka

matematyka

informatyka

wych. fiz.

jęz. polski

jęz. polski

historia

WOS

fizyka