Plan zajęć

Dzwonki

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

8.00-8.45

8.50-9.35

9.40-10.25

10.40-11.25

11.30-12.15

12.35-13.20

13.25-14.10

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

WF

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

WF

Ed. wczesnoszk.

Ed. plastyczna

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

WF

Jęz. polski

Przyroda

Jęz. angielski

Matematyka

WF

Zaj. z wych.

Jęz. polski

Jęz. polski

Przyroda

Jęz. angielski

WF

Zaj. z wych.

Przyroda

Jęz. angielski

Jęz. polski

Zaj. z wych.

Matematyka

Matematyka

WF

8.00-8.45

8.50-9.35

9.40-10.25

10.40-11.25

11.30-12.15

12.35-13.20

13.25-14.10

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. muzyczna

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. muzyczna

Jęz. angielski

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Jęz. angielski

Ed. muzyczna

-----

Jęz. polski

Matematyka

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Jęz. polski

Matematyka

Matematyka

Historia

Muzyka

Plastyka

Matematyka

Muzyka

Jęz. polski

Plastyka

Jęz. angielski

Historia

 

8.00-8.45

8.50-9.35

9.40-10.25

10.40-11.25

11.30-12.15

12.35-13.20

13.25-14.10

Religia

Ed. wczesnoszk.

WF

Jęz. angielski

Ed. wczesnoszk.

 

Religia

Jęz. angielski

WF

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

 

Jęz. angielski

WF

Religia

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Zaj. komput.

Jęz. polski

Jęz. angielski

WF

Religia

Zaj. komput.

Matematyka

Jęz. angielski

WF

Religia

Matematyka

Zaj. komput.

Jęz. polski

Religia

WF

WF

 

8.00-8.45

8.50-9.35

9.40-10.25

10.40-11.25

11.30-12.15

12.35-13.20

13.25-14.10

-----

Religia

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. plastyczna

-----

Religia

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Religia

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. plastyczna

Jęz. polski

Matematyka

Przyroda

Historia

Religia

Jęz. polski

Przyroda

Matematyka

Matematyka

Religia

Matematyka

Jęz. polski

Jęz. polski

Religia

Przyroda

8.00-8.45

8.50-9.35

9.40-10.25

10.40-11.25

11.30-12.15

12.35-13.20

13.25-14.10

-----

WF

Jęz. angielski

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Zaj. komput.

Ed. wczesnoszk.

WF

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Zaj. komput.

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

WF

Zaj. komput.

Ed. wczesnoszk.

Jęz. polski

Zaj. techniczne

Przyroda

Jęz. angielski

WF

WF

Jęz. angielski

Zaj. techniczne

Przyroda

Jęz. polski

WF

WF

Zaj. techn.

Przyroda

Jęz. polski

WF

Historia

Jęz. angielski