Rekrutacja

Wyniki rekrutacji

W załączniku.

Pobierz załącznik:

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w Cisiu

Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

Załącznik.

Oświadczenie - rodzeństwo kandydata

Załącznik.

Oświadczenie - samotne wychowywanie.

Załącznik.

Oświadczenie - wielodzietność

Załącznik.

Oświadczenie zatrudnienia

Załącznik.

Pobierz załącznik:

Potwierdzenie woli przyjęcia.

Załącznik.

Rekrutacja - pismo

Załącznik.

Pobierz załącznik:

Wniosek o przyjecie do pierwszej klasy dla dzieci spoza obwodu