Rekrutacja 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023

Zgloszenie do pierwszej klasy dla dzieci z obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Cisiu

Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy dla dzieci spoza obwodu

Rekrutacja

Pobierz załącznik:

Potwierdzenie woli przyjęcia

Oświadczenie zatrudnienie

Oświadczenie wielodzietność

Oświadczenie samotne wychowanie

Oświadczenie rodzeństwo kandydata