4.jpg

Rada rodziców

Konto Rady Rodziców:

nr 46 1020 1664 0000 3002 0428 2372

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Renata Kowasz

Z-ca przewodniczącej –  Michał Spałek

Skarbnik – Bożena Szurgot

Sekretarz – Anna Słowik

 

0

1.      Karolina Malicka

2.      Żaneta Sneka

3.      Klaudia Szwed

 

KL. I

1.     Bożena Szurgot   

2.      Anna Wróbel  

3.     Dorota Mucha

 

KL. II

1.      Renata Kowasz

2.      Michał Spałek

3.      Aneta Puchała

 

KL. III

1.      Anna Słowik

2.      Edyta Loch

3.      Marta Łuczak

 

KL. IV

1.      Aleksandra Mazur

2.      Brygida Knapczyk

3.      Żaneta Deresiewicz-Sobczyk

 

KL. V

1.      Jadwiga Jelonek

2.      Izabela

3.      Marta

 

KL. VI

1.      Aleksandra Hadrian

2.      Anna Kwiatkowska

      3.      Aleksandra Gidziela - Grochowina

 

KL. VII

1.      Magdalena Brondel

2.      Anna Kwiatkowska

3.      Jadwiga Zielonka

 

 

KL. VIII       

1.     Olga Kędryk

2.     Izabela Mika

3.     Kamila Dederko

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Regulmin Rady Rodziców SP Cisie<<