4.jpg

Rada rodziców

Konto Rady Rodziców:

nr 46 1020 1664 0000 3002 0428 2372

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – 

Z-ca przewodniczącej – 

Skarbnik – 

Sekretarz – 

 

0

1.      A

2.      A

3.      A

 

KL. I

1.      Łuczak

2.      ALoch

3.      AAnita Walczak

 

KL. II

1.      AŁuczak

2.      ALoch

3.      Anita Walczak

 

KL. III

1.      A

2.      A

3.      A

 

KL. IV

1.      Anna Niemiec

2.      Marta Garbala

3.      Ewa Heppner

 

KL. V

1.      Anna Kocher

2.      Agata Malarecka

3.      Aleksandra Gidziela - Grochowina

 

KL. VI

1.      Jadwiga Zielonka

2.      Agata Kwiatkowska

      3.      Magdalena Brondel

 

KL. VII

1.      Kamila Dederko

2.      Olga Kędryk

 

 

KL. VIII       

1.     Katarzyna Jankowska

2.     Magdalena  Brzezina 

3.     Agnieszka Widomska – Mikołajczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Regulmin Rady Rodziców SP Cisie<<