4.jpg

Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Arleta Kokot

Z-ca przewodniczącej – Sylwia Nowińska

Skarbnik – Magdalena Brondel

Sekretarz – Anna Słowik

 

0

1.      Szurgot Paweł

2.      Malicka Karolina

3.      Langner Anna

 

KL. I

1.      Słowik Anna

2.      Loch Edyta

3.      Walczak Anita

 

KL. II

1.      Mazur Aleksandra

2.      Pisula Anna

3.      Langner Anna

 

KL. III

1.      Nowińska Sylwia

2.      Idzikowska Paulina

3.      Kokot Arleta

 

KL. IV

1.      Gidziela – Grochowina Aleksandra

2.      Hadrian Aleksandra

3.      Kozieł Magdalena

 

KL. V

1.      Brondel Magdalena

2.      Zielonka Jadwiga

3.      Hadrian Jolanta

 

KL. VI

1.      Kędryk Olga

2.      Zużewicz Kamila

 

KL. VII

1.      Zawadzka Anna

2.      Brzezina Magdalena 

3.      Widomska – Mikołajczyk Agnieszka

 

 

 

 

>>Regulmin Rady Rodziców SP Cisie<<