2.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 

 

Przewodniczący -  Arleta Kokot

 

Z-ca przewodniczącego – Sylwia Nowińska

 

Skarbnik – Magdalena Brondel

 

Sekretarz – Agata Malarecka

 

 

 

Klasa I

 

1. Aleksandra Mazur
2. Anna Pisula
3. Anna Langner

  

Klasa II

 

1. Arleta Kokot
2. Anna Niemiec
3. Sylwia Nowińska

 

 

Klasa III


1. Aleksandra Gidziela-Grochowina
2. Agata Malarecka
3. Renata Kowasz

 

Klasa IV

 

1. Magdalena Brondel
2. Anna Kwiatkowska
3. Tomasz Hadrian

 

Klasa V

 

1. Olga Kędryk

 

Klasa VI

 

1. Katarzyna Bugajska
2. Ewelina Wilk
3. Agnieszka Widomska-Mikołajczyk

 

 

 

 

>>Regulmin Rady Rodziców SP Cisie<<