Świetlica szkolna

Poniedziałek:
7.15- 7.45 Beata Kowalczyk
8.00- 8.45 - Monika Stępień

12.45 - 13.30 - Kinga Kowalik- Cichecka
13.40 - 14.25 - Kinga Kowalik- Cichecka
14.35 - 15.30 - Kinga Kowalik- Cichecka

Wtorek ;
7.15 - 7.45 - Beata Kowalczyk
8.00 - 8.45 - Jolanta Hadrian
12.45 - 13.30- Jolanta Hadrian
12.45 - 13.30 - Beata Kowalczyk (oddział przedszkolny)
13.40 - 14.25 - Beata Kowalczyk
14.35 - 15.30 -Beata Kowalczyk

Środa;
7.15 - 7.45 - Kinga Kowalik- Cichecka
8.00 - 8.45 - Jolanta Hadrian
9.50 - 10.35 - Monika Stępień ( oddział przedszkolny)
12.45 - 13.30 - Monika Stępień
13.40 - 14.25 - Monika Stępień
14.35 - 15.30 -Monika Stępień

Czwartek;
7.15 - 7.45 - Kinga Kowalik- Cichecka
12.45 - 13.30 - Kinga Kowalik- Cichecka
13.40 - 14.25 - Kinga Kowalik- Cichecka
14.35 - 15.30-Kinga Kowalik- Cichecka
8.00- 8.45 - Beata Kowalczyk

Piątek;
7.15 - 7.45 - Beata Kowalczyk
8.00 - 8.45 - Beata Kowalczyk
11.45 - 12.30 - Beata Kowalczyk
12.45 - 13.30 - Monika Stępień
13.40 - 14.25 - Monika Stępień
14.35 - 15.30-Monika Stępień