4.jpg

Samorząd uczniowski

Przewodniczący – Jakub Kwiatkowski

z-ca przewodniczącego – Maja Kozieł

 

Opiekunowie:

mgr Lucjan Imiołczyk

mgr Michał Wręczycki

 

 

  

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 Wrzesień

1.     Wybór przedstawicieli SU.

2.     Zagospodarowanie tablicy SU.

3.     Przydział obowiązków.

4.     Opracowanie planu pracy SU.

Październik

1.     Dzień Chłopaka - dyskoteka szkolna.

2.     Obchody Dnia Edukacji Narodowej - wykonanie gazetki, przygotowanie akademii.

Listopad

1.     Dzień Wszystkich świętych - przygotowanie gazetki okolicznościowej.

2.     Święto Niepodległości - przygotowanie gazetki okolicznościowej.

3.     Sprawowanie opieki nad miejscowym pomnikiem w Cisiu (składanie kwiatów, palenie zniczy)

4.     Andrzejki w naszej szkole - akcent andrzejkowy na gazetce ściennej.

Grudzień

1.     Mikołajki - akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej.

2.     W świątecznym nastroju - gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej.

Styczeń

1.     Nasi najlepsi - prezentacje i promocja uczniów wyróżniających się w szkole. Promocja wzorowych uczniów szkoły - „Kącik Wzorowego Ucznia”(wykonanie tabeli prezentującej najlepszych uczniów kl. IV-VIII oraz ich osiągnięć za I-sze półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Luty

1.     Walentynki - uruchomienie poczty walentynkowej.

Marzec

1.     Dzień Kobiet - wykonanie gazetki okolicznościowej.

2.     Dzień Wiosny - wykonanie gazetki okolicznościowej.

 

Kwiecień

1.     Wielkanoc - gazetka ścienna o tematyce świątecznej.

2.     Obchody światowego Dnia Ziemi - gazetka ścienna; akademia.

3.     Dyskoteka szkolna.

 Maj

1.     Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - akcent na gazetce ściennej.

2.     Dzień Matki - akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

Czerwiec

1.     Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2019/2020 - podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania.

2.     Pożegnanie klasy VIII.

PRZEZ CAŁY ROK

1.     Organizacja zebrań SU,

2.     Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,

3.     Prowadzenie gazetki ściennej – tablicy informacyjnej.

4.     Udział w akcjach charytatywnych.

5.     Organizacja dyskotek.

6.     Skrzynka pomysłów.

7.     Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.