4.jpg

Samorząd uczniowski

 

Przewodniczący – Dawid Brondel

 z-ca przewodniczącego – Maja Górska

 

 

 Opiekunowie:

 mgr Lucjan Imiołczyk

 mgr Michał Wręczycki

 

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 Wrzesień

1.     Wybór przedstawicieli SU.

2.     Zagospodarowanie tablicy SU.

3.     Przydział obowiązków.

4.     Opracowanie planu pracy SU.

5.   Dzień Chłopaka – przygotowanie gazetki.

Październik

1.     Wybory Belfer roku

2.     Obchody Dnia Edukacji Narodowej - wykonanie gazetki.

3.     Gazetka profilaktyka przeciwko COVID-19

Listopad

1.     Dzień Wszystkich świętych - przygotowanie gazetki okolicznościowej.

2.     Święto Niepodległości - przygotowanie gazetki okolicznościowej, składanie  kwiatów, palenie zniczy przy pomniku.

3.     Andrzejki w naszej szkole - akcent andrzejkowy na gazetce ściennej.

Grudzień

1.     Mikołajki - akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej.

2.     W świątecznym nastroju - gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej.

Styczeń

1.     Nasi najlepsi - prezentacje i promocja uczniów wyróżniających się w szkole. Promocja wzorowych uczniów szkoły - „Kącik Wzorowego Ucznia”(wykonanie tabeli prezentującej najlepszych uczniów kl. IV-VIII oraz ich osiągnięć za I-sze półrocze roku szkolnego 2020/2021.

Luty

1.     Walentynki - uruchomienie poczty walentynkowej.

Marzec

1.     Dzień Kobiet - wykonanie gazetki okolicznościowej.

2.     Dzień Wiosny - wykonanie gazetki okolicznościowej.

 

 

 

Kwiecień

1.     Wielkanoc - gazetka ścienna o tematyce świątecznej.

2.     Obchody światowego Dnia Ziemi - gazetka ścienna.

 Maj

1.     Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - akcent na gazetce ściennej.

2.     Dzień Matki - akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

Czerwiec

1.     Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2020/2021 - podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania.

2.     Pożegnanie klasy VIII.

PRZEZ CAŁY ROK

1.     Organizacja zebrań SU,

2.     Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,

3.     Prowadzenie gazetki ściennej – tablicy informacyjnej.

4.     Udział w akcjach charytatywnych.

5.     Skrzynka pomysłów.

6.     Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.