4.jpg

Samorząd uczniowski

Przewodniczący – Jakub Kwiatkowski

z-ca przewodniczącego – Maja Kozieł

 

Opiekunowie:

mgr Lucjan Imiołczyk

mgr Michał Wręczycki

 

  

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

 


 Wrzesień

 1. Wybór przedstawicieli SU.
 2. Zagospodarowanie tablicy SU.
 3. Przydział obowiązków.
 4. Opracowanie planu pracy SU.
 5. Dzień Chłopaka - dyskoteka szkolna.

Październik

 1. Obchody Dnia Edukacji Narodowej - wykonanie gazetki, przygotowanie akademii.

Listopad

 1. Dzień Wszystkich świętych - przygotowanie gazetki okolicznościowej.
 2. Święto Niepodległości - przygotowanie gazetki okolicznościowej.
 3. Sprawowanie opieki nad miejscowym pomnikiem w Cisiu (składanie kwiatów, palenie zniczy)
 4. Andrzejki w naszej szkole - akcent andrzejkowy na gazetce ściennej.

Grudzień

 1. Mikołajki - akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej.
 2. W świątecznym nastroju - gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej.

Styczeń

 1. Nasi najlepsi - prezentacje i promocja uczniów wyróżniających się w szkole. Promocja wzorowych uczniów szkoły - „Kącik Wzorowego Ucznia”(wykonanie tabeli prezentującej najlepszych uczniów kl. IV-VI oraz ich osiągnięć za I-sze półrocze roku szkolnego 2015/2016.

Luty

 1. Walentynki - uruchomienie poczty walentynkowej.

Marzec

 1. Dzień Kobiet - wykonanie gazetki okolicznościowej.
 2. Dzień Wiosny - wykonanie gazetki okolicznościowej.

Kwiecień

 1. Wielkanoc - gazetka ścienna o tematyce świątecznej.
 2. Obchody światowego Dnia Ziemi - gazetka ścienna; akademia.
 3. Dyskoteka szkolna.

 Maj

 1. Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - akcent na gazetce ściennej.
 2. Dzień Matki - akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

Czerwiec

 1. Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2015/2016 - podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania.
 2. Pożegnanie klasy VI.

PRZEZ CAŁY ROK

 1. Organizacja zebrań SU,
 2. Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 3. Prowadzenie gazetki ściennej – tablicy informacyjnej.
 4. Udział w akcjach charytatywnych.
 5. Organizacja dyskotek.
 6. Skrzynka pomysłów.
 7. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.