Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CISIU

 

PONIEDZIAŁEK

14.35-15.20 – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego,  mgr Anna Langner

13.40-14.25 – SKS, mgr Michał Wręczycki

 

WTOREK

12.45-13.15 – Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,mgr Monika Stępień

14.30-15.00 – Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,mgr Monika Stępień

13.30-14.00 – Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,mgr Kinga Kowalik-Cichecka

12.45-13.30 - rozwijające uzdolnienia dla klasy III, mgr Beata Kowalczyk

13.40-14.25 - zajęcia wyrównawcze z matematyki, mgr Magdalena Wasela

 

ŚRODA

12.45-13.30 - zajęcia techniczna, mgr Anna Machura

13.40-14.25 - zajęcia techniczna, mgr Anna Machura
13.40-14.25 – siatkówka dla klas I - III, mgr Irena Kuzior

14.30-15.30 – siatkówka dla klas IV - VI, mgr Irena Kuzior

14.35 - 15.20 - zajęcia wyrównawcze z matematyki, mgr Magdalena Wasela

 

CZWARTEK

12.30-13.00 – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, mgr Kinga Kowalik-Cichecka

11.45-12.30 - zajęcia plastyczne dla klasy I, mgr Monika Stępień

12.45-13.30 zajęcia wyrównawcze dla klasy III, mgr Beata Kowalczyk

13.40-14.25 - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, mgr Anna LangnerPIĄTEK

8.00-8.45 – rozwijające uzdolnienia dla klasy II, mgr Kinga Kowalik - Cichecka

13.40-15.20 – modelarstwo, mgr Lucjan Imiołczyk

13.40 - 14.25 - SKS, mgr Michał Wręczycki