Zapisz temat w zeszycie -"Sposoby odżywiania się organizmów."Przeczytaj treści z podręcznika str. 165 - 167. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia str. 86, 87.
Czytaj więcej...
Temat: Bug’s busy week. Zapoznanie z przysłówkami częstotliwości. Słuchanie historyjki na str. 84 w podręczniku. Poprawianie błędnych odpowiedzi w zadaniu 4 str. 84. Zapoznanie z nazwami przysłówków częstotliwości i układanie zdań na temat planu dnia. Korzystamy z platformy e-desk
Czytaj więcej...