Temat zajęć : I listen to classical music. Słuchanie a następnie czytanie tekstu ze strony 82 w podręczniku. Uczeń odpowiada na pytania dotyczące tekstu zadanie 1, 2 str. 82. Utrwalanie zwrotów z zadania 3 str. 82 w podręczniku. W ramach utrwalenia słownictwa z poprzedniej lekcji - Zad. 4, 7 str. 81 w podręczniku. Korzystamy z platformy e-desk
Czytaj więcej...
Temat: Jan Zamoyski. Proszę przeczytać temat z podręcznika, strona 104. Następnie w zeszycie wypisz osiągnięcia dokonane przez Zamoyskiego. Zobacz również film: https://www.youtube.com/watch?v=iAwPedl3KtE
Czytaj więcej...