Temat: Cechy podzielności liczb - zadania utrwalające. 1) Proszę zapisać temat lekcji do zeszytu. 2) W zeszycie proszę o rozwiązanie czterech pierwszych zadań ze strony 190 z podręcznika do klasy 4 . Praca dodatkowa dla chętnych: Proszę rozwiązać zadanie 5, 7 i 10 ze strony 190 z podręcznika do kl. 4
Czytaj więcej...
Temat:Przysłówek – ćwiczenia utrwalające. Zad.1. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki,np.mądry – mądrze piękny - ………………………….. dobry - …………………………... miły - ……………………………... gorący - ………………………... pogodny - ………………………… Zad.2. Podane przysłówki podziel na dwie grupy: te o znaczeniu pozytywnym I te o znaczeniu negatywnym:niezwykle, beznadziejnie, okropnie, cudownie, paskudnie, fajnie, fantastycznie a)znaczenie pozytywne:wspaniale, …………………………………………………………………………………………………………… b)znaczenie negatywne:strasznie, ……………………………………………………………………………………………………. Zadania do wykonania: - zad.przysłówek str. 112 -115 (zeszyt ćwiczeń)
Czytaj więcej...