Temat: Czego dowiadujemy się z treści utworu o czasach króla Zygmunta Augusta? ZdalnieProszę przeczytać utwór – str. 199 (podręcznik).Zadania do wykonania:- zad. 2,4, str.201 (podręcznik).
Czytaj więcej...
Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych – ćwiczenia i zadania. Przepisać do zeszytu Przykład 4 ze strony 218 z Podręcznika dla klasy 4. W zeszycie ćwiczeń zrobić przykłady z zadań 2, 3, 4 strona 32 oraz z zadania 5 str.33
Czytaj więcej...
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu karty rowerowej.Udzielamy odpowiedzi na pytania ze strony 127 – 128 w podręczniku.
Czytaj więcej...